PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Efektem zawarcia związku małżeńskiego jest nawiązanie stosunków o charakterze nie tylko osobistym ale również majątkowym, które odnoszą się do wszelkich interesów ekonomicznych, w tym wspólności praw majątkowych.

Wspólność majątkowa, która powstała z momentem zawarcia małżeństwa, ustaje na skutek zaistnienia pewnych określonych okoliczności np. śmierć jednego z małżonka bądź orzeczenie rozwodu. Podczas trwania małżeństwa wspólność majątkowa może ustać jedynie poprzez zawarcie miedzy małżonkami umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

Podział majątku wspólnego jest likwidacją węzła ułamkowej wspólności majątkowej, który łączy małżonków. Podział majątku wspólnego stanowi odpowiednik działu spadku, a obie postacie likwidacji współwłasności mas majątkowych są odpowiednikiem zniesienia współwłasności ułamkowej. prawnik podział majątku krakówPrzepisy art. 46 k.r.o. i art. 567 § 3 k.p.c. nakazują do podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej stosować odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Natomiast przepis art. 688 k.p.c. stanowi, że do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o zniesieniu współwłasności.

 

Zgodnie z art. 52 § 1 k.r.o.Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Podział majątku to roszczenie, które nie jest ograniczone terminem, co oznacza, że nigdy się nie przedawnia i można go żądać w każdym czasie.

Wyróżniamy kilka sposobów podziału majątku, są to:

  1. Podział majątku przez małżonków bądź byłych małżonków bez udziału sądu – umowny – możliwe tylko wtedy gdy w skład majątku wchodzą jedynie ruchomości np. samochód, może być dokonany w formie ustnej lub pisemnej,

  2. Podział majątku dokonany u notariusza za pomocą aktu notarialnego- stosowany wtedy gdy małżonkowie chcą dokonać umownego podziału majątku a jeśli w skład majątku wchodzi jakaś nieruchomość np. dom, działka.

  3. Podział majątku dokonany podczas toczącej się sprawy w sądzie okręgowym z wniosku z jednej ze stron np. podczas sprawy o rozwód bądź separacje.

  4. Podział majątku w trybie postępowania nieprocesowego w sądzie rejonowym- stosowany wtedy gdy przedmiotem majątku jest m.in. nieruchomość.

Ważną kwestią w przypadku podziału majątku stają się także nakłady i wydatki czynione z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków. Zgodnie z art. 45 § 1 k.r.o. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednak sąd może również nakazać wcześniejszy zwrot, jeśli wymaga tego dobro rodziny.

Podział majątku wspólnego małżonków nie należy do prostych spraw, szczególnie gdy mówimy o podziale majątku podczas toczącej się sprawy o rozwód. W takich sprawach najlepiej jest zasięgnąć pomocy wyspecjalizowanego prawnika, który przeprowadzi cały ten jakże trudny proces. Nasza kancelaria od lat specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a na swoim koncie ma dziesiątki odniesionych sukcesów w tym zakresie prawa. Jeśli masz problem w tej dziedzinie prawa skontaktuj się z nami a my postaramy Ci się pomóc i rozwiązać twój problem.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Szybki kontakt
Firmy.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptację polityki prywatności. Czytam

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close