W zakresie prawa karnego Kancelaria Bona Artis świadczy na rzecz Klientów następujące usługi prawne:

– obronę w sprawach karnych,
– reprezentowanie stron w procesie karnym,
– negocjowanie warunków dobrowolnego poddania się karze,
– prowadzenie spraw aresztowych m.in. sporządzenie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania,
– reprezentowanie Klientów w postępowaniu apelacyjnym,
– dochodzenie roszczeń majątkowych w toku procesu karnego,
– sporządzanie zażaleń na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania karnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w sprawach z zakresu prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa karnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button