Kancelaria Bona Artis prowadzi kompleksową obsługę spółek prawa handlowego w zakresie:

– tworzenia spółek, oddziałów i przedstawicielstw,
– doradztwa prawnego w procesie łączenia oraz przekształcania spółek prawa handlowego,
– bieżącą obsługę korporacyjną,
– kompleksową obsługę prawną organów kapitałowych,
– reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych,
– przygotowywania umów zawieranych pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami, oraz tzw. kontraktów menedżerskich,
– likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
– przygotowania i negocjacji projektów umów,
– doradztwa w trakcie wykonywania umowy i pomoc w rozwiązywaniu sporów wynikłych z umów,
– przygotowania i negocjacji wzorców umownych znajdujących zastosowanie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami.

Przy opracowywaniu projektów umów zawsze zwracamy uwagę na rozwiązania jak najbardziej optymalne dla Klienta. Szczegółowo analizujemy również ryzyko dla przedsiębiorcy związane z zawarciem umowy.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu obsługi prawnej spółek, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button