Kancelaria Bona Artis udziela kompleksowej pomocy w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego. W zakresie prawo korporacyjnego świadczymy następujące usługi:

– sporządzanie projektów umów i statutów spółek,
– przygotowuje projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów,
– wytycznych, procedur, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp.

Obsługujemy organy spółek w tym posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników. Oferujemy kompleksową obsługę związaną z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń).

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa korporacyjnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button