W zakresie prawa budowlanego Kancelaria Bona Artis świadczy na rzecz Klientów następujące usługi prawne:

– przygotowywanie umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, m.in. umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne,
– pomoc prawną w przeprowadzeniu procesu budowlanego,
 pomoc w dochodzeniu roszczeń przeciwko deweloperom z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku,
– doradztwa w zakresie postępowania administracyjnego na każdym etapie procesu budowlanego,
– kompleksowego i nowatorskiego wsparcia obu stron kontraktu w zakresie sporów budowlanych,
– świadczenia pomocy prawnej w zakresie uzyskania zgody na wybudowanie obiektu,
– pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
– wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub w zakresie zmiany sposobu użytkowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj nasz blog:  Prawo budowlane

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button