Pomoc prawna w sytuacjach budowy na cudzym gruncie

Kancelaria Bona Artis oferuje kompleksową pomoc prawną w sytuacjach, gdy nieruchomość została zabudowana bez odpowiedniego tytułu prawnego, zarówno gdy nasza nieruchomość została zabudowana przez inną osobę, jak i gdy sami wznosimy struktury na terenie, który nie należy do nas. Takie sytuacje są częste, zwłaszcza na obszarach, gdzie granice działek nie są jasno określone. Kancelaria Bona Artis, kierując się zasadą “superficies solo cedit” z Kodeksu Cywilnego, zwraca szczególną uwagę na prawidłową identyfikację praw własności i złożone kwestie prawne wynikające z budowy na cudzym gruncie.

Analiza praw posiadacza i właściciela gruntu

Rozstrzyganie sytuacji związanych z budową na cudzym gruncie obejmuje szczegółową analizę praw posiadacza i właściciela nieruchomości. Jako specjaliści w dziedzinie prawa rzeczowego, skupiamy się na świadczeniu pomocy zarówno posiadaczom w dobrej wierze, jak i właścicielom gruntów, na których zbudowano obiekty bez ich zgody. Wszystko to w świetle artykułów 191 i 231 Kodeksu Cywilnego, które regulują te specyficzne przypadki. Naszym celem jest zapewnienie, aby prawa wszystkich stron były odpowiednio chronione i respektowane.

Interwencje w przypadkach budowy na cudzym gruncie

Nasza kancelaria podejmuje interwencje w przypadkach, gdy budynek, budowla, czy inne urządzenie zostały wzniesione na nieruchomości należącej do innej osoby. W takich okolicznościach, posiadacz w dobrej wierze ma prawo do ubiegania się o przeniesienie praw własności za odpowiednim wynagrodzeniem. Z drugiej strony, właściciel gruntu może żądać, aby osoba, która wzniosła budowlę, nabyła od niego działkę. W obu scenariuszach zapewniamy pełne wsparcie prawne, pomagając naszym Klientom zrozumieć ich prawa i obowiązki oraz reprezentując ich interesy w negocjacjach i ewentualnych postępowaniach sądowych.

Indywidualne podejście i precyzyjna pomoc prawna

Działamy z precyzją i zaangażowaniem, aby nasza pomoc prawna była precyzyjnie dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Naszym priorytetem jest wyjaśnianie, jak działa prawo w praktyce i jakie opcje są dostępne dla obu stron. Dążymy do osiągnięcia rozwiązań korzystnych dla naszych Klientów, które są zgodne z obowiązującym prawem i zabezpieczają ich interesy w długoterminowej perspektywie.

Etapy procesu i reprezentacja Klienta

Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu, od analizy sytuacji, przez negocjacje, aż po reprezentowanie Klienta przed sądem w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sprawy sądowo. Każdy etap procesu jest szczegółowo monitorowany, a nasi prawnicy dbają o to, aby Klienci byli na bieżąco informowani o postępach sprawy i mieli pełne zrozumienie działań podejmowanych na ich rzecz.

Skontaktuj się z Nami

Jeżeli napotkasz wyzwania związane z budową na cudzym gruncie i potrzebujesz wsparcia prawnego w tym zakresie, nasi wykwalifikowani specjaliści są do Twojej dyspozycji. W Kancelarii Bona Artis traktujemy każdy przypadek indywidualnie, zapewniając spersonalizowane rozwiązania i profesjonalne doradztwo. Nasza wiedza i doświadczenie są Twoim zabezpieczeniem w nawigacji przez złożone kwestie prawne, umożliwiając skuteczną obronę Twoich interesów i praw. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli wspólnie znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania dostosowane do Twojej unikalnej sytuacji. Jesteśmy tu, aby zapewnić Ci kompleksowe wsparcie prawne i pomóc w skutecznym rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z budową na cudzym gruncie.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button