Czym jest prawo nieruchomości?

Jest to odrębna dziedzina prawa, na którą bardzo często powołują się nie tylko osoby fizyczne, ale również różnego typu przedsiębiorstwa czy nawet Skarb Państwa. W związku z tym prawo nieruchomości jest bardzo szerokie i obejmuje wiele aspektów. Należy również podkreślić, że przepisy w jego zakresie podlegają częstym zmianom, tak więc chcąc uczestniczyć w jakichkolwiek procesach czy sporach warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej z zakresu prawa nieruchomości. W Krakowie tego typu kwestiami zajmuje się Kancelaria Prawna Bona Artis. Radcy prawni tam pracujący są specjalistami, między innymi, właśnie w prawie nieruchomości. Zaznaczyć należy również, że Kancelaria Bona Artis prowadzi postępowania nie tylko w Krakowie, jest to jednak główny obszar naszej działalności. Naszym priorytetem jest reprezentowanie naszych Klientów w profesjonalny sposób, zgodny z ich najlepiej pojętym interesem, toteż ustawicznie jesteśmy na bieżąco z ewentualnymi zmianami z zakresu prawa nieruchomości. Analizujemy też różne inne procesy tego rodzaju, aby na podstawie ich przebiegu i podnoszonych argumentów móc nabrać innego spojrzenia na prowadzone przez nas sprawy.

Rodzaje nieruchomości występujące w polskim prawie.

Pojęci e nieruchomości odnosi się do kodeks cywilnego (Art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.)., jednak nie została w nim wymieniona jego jednak definicja. Wskazane zostały następujące typy:

  • nieruchomości gruntowe – cyt.: “nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty),…”
  • nieruchomości budynkowe – cyt.:”… budynki trwale z gruntem związane…, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”
  • części budynków (określane nieruchomościami lokalowymi) – “… części budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”

Jak więc widać niesłusznie kojarzymy nieruchomości wyłącznie z budynkami, gdyż mogą one oznaczać również grunty. Tego typu niuanse powinny być wystarczającą wskazówką, aby obsługi prawnej z zakresu prawa nieruchomości zasięgać u specjalistów. W Krakowie jednym z nich jest Kancelaria Bona Artis.

Usługi z zakresu prawa nieruchomości oferowane przez kancelarię.

Kancelaria Prawna Bona Artis z Krakowa zajmuje się także obsługą prawną z zakresu prawa nieruchomości w Krakowie. W tym zakresie oferujemy naszym Klientom następujące usługi prawne:

  • wykonywanie audytów nieruchomości na potrzeby obrotu nieruchomościami (tak zwane due diligence),
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych, między innymi, z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zabytkami oraz procesami budowlanymi,
  • wykonywanie usług związanych z prowadzonymi postępowaniami wywłaszczeniowymi i nacjonalizacyjnymi,
  • obsługę związaną z wszelkiego rodzaju transakcjami na nieruchomościach (sporządzanie umów kupna /sprzedaży nieruchomości, przygotowywanie umów deweloperskich i przedwstępnych, konstruowanie poprawnych i zgodnych z przepisami prawa umów kredytowych, udział i wsparcie w sporach sądowych na tle realizacji umów),
  • zajmowanie się rozmaitymi regulacjami aktualnego stanu prawnego nieruchomości (w tym między innymi kwestie związane z zasiedzeniem czy zniesieniem współwłasności),
  • uczestniczenie w sprawach karnych i dyscyplinarnych powiązanych z nieruchomościami oraz prawem budowlanym ( kwestie dotyczące samowoli budowlanych lub te związane z odpowiedzialnością karną i zawodową uczestników procesu budowlanego).

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button