Kancelaria Bona Artis z licznymi sukcesami prowadzi sprawy o upadłość konsumencką tzw. oddłużenie. W tym miejscu chcemy Państwu krótko przybliżyć czym jest upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja, która pozwala na redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka pełni dwie zasadnicze funkcje:

1. windykacyjna – jej celem jest zaspokojenie po równo roszczeń wierzycieli. Chodzi o to, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych jak i nie wymagalnych) wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza.

2.  oddłużeniowa – upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów.
Instytucja upadłości konsumenckiej pozwala na rozpoczęcie nowego życia bez długów. Zapraszamy Państwa do lektury naszego bloga poświęconego upadłości konsumenckiej.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button