Kancelaria Bona Artis z licznymi sukcesami prowadzi sprawy o upadłość konsumencką, znaną również jako oddłużenie. Nasza kancelaria ma na celu pomóc osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, zapewniając im wsparcie i pomoc w procesie upadłości konsumenckiej. W tym miejscu chcemy Państwu przybliżyć, czym jest upadłość konsumencka i jak możemy pomóc.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która pozwala na redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest to narzędzie, które daje możliwość rozpoczęcia nowego życia bez długów. Upadłość konsumencka pełni dwie zasadnicze funkcje:

  1. Windykacyjna: Celem upadłości konsumenckiej jest równe zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W praktyce oznacza to, że zamiast wielu indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych, dochodzi do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli w jednym postępowaniu. W ramach postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Środki uzyskane z tej sprzedaży są przekazywane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w określonym czasie.
  2. Oddłużeniowa: Upadłość konsumencka umożliwia konsumentowi zwolnienie z długów. Proces ten prowadzi do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym ani w wyniku wykonania planu spłaty. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również oddłużenie konsumenta bez konieczności wykonywania planu spłaty. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów, co pozwala na rozpoczęcie nowego życia bez obciążeń finansowych.

Nasze usługi w zakresie upadłości konsumenckiej

Kancelaria Bona Artis oferuje kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania upadłościowego.

Analiza sytuacji finansowej: Przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji finansowej naszych Klientów, aby określić, czy spełniają oni warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oceniamy wszystkie aspekty, w tym dochody, majątek oraz zobowiązania, aby przygotować pełny obraz sytuacji finansowej Klienta.

Doradztwo prawne: Oferujemy doradztwo prawne w zakresie możliwości i konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wyjaśniamy, jakie są prawa i obowiązki konsumenta w trakcie postępowania upadłościowego oraz jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie przeprowadzić ten proces.

Przygotowanie wniosku o upadłość: Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dbamy o to, aby wszystkie dokumenty były poprawnie wypełnione i złożone w odpowiednim terminie, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym: Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu sądowym, dbając o ich prawa i interesy. Uczestniczymy w rozprawach sądowych, negocjacjach z wierzycielami oraz w spotkaniach z syndykiem, zapewniając pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

Plan spłaty i umorzenie zobowiązań: Pomagamy w opracowaniu planu spłaty zobowiązań, który będzie akceptowalny zarówno dla sądu, jak i wierzycieli. W wyjątkowych przypadkach staramy się o umorzenie zobowiązań bez konieczności realizacji planu spłaty.

Korzyści z upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma wiele korzyści dla osób zadłużonych, w tym:

  • Zatrzymanie egzekucji: Postępowanie upadłościowe zatrzymuje wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi, co daje mu czas na uporządkowanie swoich finansów.
  • Ochrona majątku: Choć część majątku może zostać sprzedana, upadłość konsumencka przewiduje ochronę podstawowych dóbr niezbędnych do życia.
  • Nowy start: Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik zostaje zwolniony z nieuregulowanych zobowiązań, co pozwala na rozpoczęcie nowego życia bez długów.

Blog o upadłości konsumenckiej

Dla osób zainteresowanych tematyką upadłości konsumenckiej, Kancelaria Bona Artis prowadzi blog, na którym publikujemy rzetelne i aktualne informacje, porady oraz analizy. Zapraszamy do regularnej lektury, aby pozostać na bieżąco z najnowszymi informacjami i zmianami w prawie upadłościowym.

Profesjonalizm i zaangażowanie

W Kancelarii Bona Artis zawsze stawiamy na profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie, aby zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość obsługi. Rozumiemy, jak trudna może być sytuacja finansowa naszych Klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby proces upadłości konsumenckiej przebiegał sprawnie i bezproblemowo.

Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące upadłości konsumenckiej lub potrzebują wsparcia prawnego w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Jesteśmy gotowi, aby pomóc i zapewnić profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu. Nasz zespół prawników jest do Państwa dyspozycji, gotowy dostarczyć skuteczne rozwiązania i wsparcie w procesie upadłości konsumenckiej.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button