Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot

Czas wakacyjny to szczególny okres, kiedy w zdecydowanej większości korzystamy z ogólnodostępnych środków komunikacyjnych. Jednym z coraz bardziej popularnych środków wykorzystywanym do podróży jest samolot, który gwarantuje bezpieczeństwo, szybkość dotarcia do celu, wygodę. Zdarzają się jednak różne sytuacje, które sprawiają, że nasza podróż staje się opóźniona. Jest to zdecydowanie zjawisko niepożądane dla podróżujących, którzy nie mogą doczekać się wymarzonych wakacji. Opóźnienia lotów w dzisiejszych realiach zdarzają się jednak bardzo często, na co należy być przygotowanym, na każdym etapie podróży. Prawdą jest, że irytację powoduje nawet najmniejsze opóźnienie, nie wspominając o opóźnieniach trwających kilka godzin.

O tym, do czego mamy prawo w przypadku opóźnienia lotu mówi nam przede wszystkim Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. W tym właśnie akcie prawnym wskazuje się, co przysługuje poszkodowanym w przypadku konkretnego opóźnienia, które rozporządzenie rozdziela według czasu i długości trasy na opóźnienia:

  • Trwające dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km

  • O trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów

  • O cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

Jeśli przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, aby przewidywać, że lot będzie opóźniony właśnie w sposób określony wcześniej, pasażerowie otrzymują od przewoźnika określoną przepisami pomoc.Zwrot „uzasadnione powody” możemy zamiennie stosować jako „nadzwyczajne okoliczności”. Tymi okolicznościami są przypadki, które nie podlegają kontroli przewoźnika lotniczego ze względu na charakter, a więc najczęściej są to złe warunki pogodowe wpływające na bezpieczeństwo podróży, strajki pracowników czy zagrożenie bezpieczeństwa w docelowym miejscu lotu. Pomoc, którą w takim przypadku zapewnia się podróżnym polega między innymi na otrzymaniu bezpłatnie posiłków i napojów w ilościach odpowiednich do czasu oczekiwania, bezpłatne rozmowy telefoniczne, faksy, maile. Gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu pasażer otrzymuje pomoc w postaci zakwaterowania w hotelu oraz transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. W przypadku, gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin pasażer otrzymuje zwrot należności w postaci pełnego kosztu biletu lub za część podróży nie odbytej, lub lot powrotny do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniej możliwym terminie.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 wskazał, że „do celów stosowania prawa do odszkodowania pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 tego rozporządzenia, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Niemniej, takie opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.”

Wynika z tego, że odszkodowanie za opóźniony lot, którego przyczyna nie wpisuje się w żadne przesłanki dotyczące „nadzwyczajnych okoliczności” należy się w identyczny sposób, jak za lot odwołany, stosując przy tym przepisy Rozporządzenia nr 261/2004, jednak należy tutaj pamiętać o stracie czasu wynoszącej co najmniej trzy godziny. Odszkodowanie również wtedy należy dostosować do odpowiedniej długości trasy, a mianowicie wynosi ono:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 km;

  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;

  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

Pomimo, iż opóźnienia lotu są zjawiskiem bardzo często spotykanym, podróżni w większości przypadków nie wiedzą, jaką pomoc powinni otrzymać a nawet takiej pomocy nie oczekują. Podróżni często także nie mają wiedzy o tym, że za takie niedogodności przysługuje im odszkodowanie, dlatego też znajomość prawa w tym zakresie jest bardzo istotna, choćby dlatego, aby domagać się odpowiednich roszczeń.

Add a Comment

Your email address will not be published.