Odroczenie wykonywania kary

Odroczenie wykonywania kary jest jedynie przesunięciem w czasie konieczności odbycia orzeczonej przez Sąd bezwzględnej kary pozbawienia wolności...