Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to postępowanie adresowane do osoby fizycznej, nie prowadzącej dzielności gospodarczej. Postępowanie to ma na celu zupełne oddłużenie osoby niewypłacalnej. Upadłość konsumencka stanowi często jedyne wyjście ze spirali długów powstałych na skutek różnych okoliczności życiowych takich jak np. urata pracy, choroba lub inne zdarzenie losowe. Dłużnicy często pomimo usilnych starań znalezienia dodatkowego źródła utrzymania nie są wstanie spłacić powstałego zadłużenia, nierzadko uniemożliwia im to również ich stan zdrowia który powoduje, że nie mogą oni nadal pracować w swoim zawodzie lub się przekwalifikować. Często również sytuacja życiowa dłużnika nie pozwala mu na wykonywanie dodatkowej pracy ma to miejsce np. w sytuacji samotnego wychowywania dziecka lub występowania konieczności stałej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Narastające zadłużenie prowadzi również do pogorszenia się stanu psychicznego dłużnika co często uniemożliwia mu racjonalne zarządzanie swoim majątkiem, sprzyjając podatności na wszelkiego rodzaju oszustwa finansowe. Dłużnicy ze względu na swoją niestabilną sytuację finansową zmagają się z problemami takimi jak: depresja bezsenność, zaburzenia odżywiania, napady lęku, zaburzenia adaptacyjne, brak chęci do życia. Splot wielu powyższych okoliczności powoduje, że dłużnik sam nie jest w stanie uregulować swojego zadłużenia, dlatego ogłoszenie upadłości konsumenckiej zazwyczaj stanowi jedyne słuszne rozwiązanie jego problemów i umożliwia mu rozpoczęcie nowego życia bez staruchu przed rosnącym zadłużeniem.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej posiada wiele zalet takich jak:

  • oddłużenie,
  • niskie koszty postepowania sądowego,
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego,
  • zawieszenie windykacji,
  • w sytuacji gdy dom lub lokal mieszkalny upadłego zostaje sprzedany wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego, upadły może się ubiegać o uzyskanie środków na wynajem lokalu mieszkalnego,
  • zatrzymanie naliczanych odsetek od wierzytelności,
  • odzyskanie równowagi zdrowia psychicznego.

Podsumowując należy stwierdzić, że istnieje wiele okoliczności życiowych powodujących niemożność spłaty swojego zadłużenia, w takiej sytuacji ogłoszenie upadłości konsumenckiej często jest jedynym rozwiązaniem prowadzącym do oddłużenie. Postępowanie to ma wiele zalet i umożliwia dłużnikowi rozpoczęcie nowego etapu w życiu bez obawy o piętrzące się zadłużenie.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button