Wpływ zadłużenia na zdrowie psychiczne – dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Wpływ zadłużenia na zdrowie psychiczne – dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Zadłużenie jest problemem złożonym, który można analizować na gruncie prawnym, ekonomicznym, finansowym, psychologicznym, moralnym oraz społecznym. Zadłużenie często łączy się z występowaniem zaburzeń zdrowia psychicznego, jedną z przyczyn tej sytuacji wynika z faktu, że niewypłacalność powoduję utratę kontroli nie tylko nad finansami osoby zadłużonej ale wpływa, także na inne aspekty życia dłużnika. Utrata kontroli powoduję nie tylko niemożność rozwiązania pewnego problemu np. spłaty danego zobowiązania ale bardzo często jedna porażka uruchamia kolejne problemy np. zaciąganie nowych pożyczek w celu spłaty innych długów, w ten sposób powstaje tzw. spirala zadłużenia. Osobą borykającym się z zadłużeniem często towarzyszy silny stres co jak powszechnie wiadomo potęguje wstępowanie wielu innych dolegliwości takich jak np.: nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej, wieńcowej. Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Programu Wsparcia Zadłużonych wynika, że u osób zadłużonych występują liczne zaburzenia funkcjonowania zdrowia psychicznego1. Objawią się ona najczęściej poprze występowanie bierności, apatii, chwiejności nastrojów, postawami ucieczkowymi, rezygnacją, brakiem chęci do życia, agresją oraz roszczeniowością. Dłużnicy zmagający się z problemami psychicznymi mają dodatkową trudność w racjonalnym zarządzaniu swoim majątkiem i często podejmują oni niekorzystne dla siebie decyzje finansowe, które prowadzą do jeszcze większego zadłużenia.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi remedium na problemy dłużników, ponieważ postępowanie to prowadzi do oddłużenia oraz pomaga w odzyskaniu zdrowia psychicznego osób zadłużonych. Zdrowie człowieka jest szczególną wartością dlatego zgodnie z założeniem ustawodawcy jednym z fundamentalnych zadań demokratycznego państwa prawnego jest zagwarantowanie ochrony zdrowia jego obywateli w tym zdrowia psychicznego i ich egzystencji.

W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z etapami upadłości konsumenckiej: Etapy postępowania w upadłości konsumenckiej

Podsumowując należy stwierdzić, że zadłużenie bardzo często łączy z problemami psychicznymi dłużników dlatego ustawodawca między innymi w celu ochrony zdrowia psychicznego stworzył instytucję upadłości konsumenckiej, która pozwala na uwolnienie się od zadłużenia, odzyskanie równowagi psychicznej, pozbycia się strachu i lęku przed wierzycielami oraz umożliwi ponowny udział dłużnika w legalnym obrocie gospodarczym, a w dłuższej perspektywie umożliwić także ponowne skorzystanie z usług instytucji finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią naszych Klientów: Zadowoleni Klienci

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl