Oddłużenie bez planu spłaty

Oddłużenie bez planu spłaty

Osoby ogłaszające upadłość konsumencką często postawione są w tak dramatycznej sytuacji życiowej, że ich możliwości zarobkowania z trudem wystarczają na zapewnienie godnego życia. Ludzie ci z oczywistych względów nie są w stanie dokonywać żadnych spłat na rzecz wierzycieli, nawet w ramach postępowania upadłościowego.

Ustawodawca przewidział tego typu okoliczności i w związku z nimi sformułował art. 49116 Prawa Upadłościowego, pozwalający Sądowi, przed którym toczy się postępowanie, na umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Zastosowanie powyższego przepisu jest możliwe wówczas, gdy upadły pozostaje trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach ewentualnego planu spłaty wierzycieli. Nałożenie obowiązku dokonywania spłat na upadłego groziłoby wówczas ponownym zadłużeniem się, co szybko zniweczyłoby całą ideę przyświecającą instytucji upadłości konsumenckiej. Sąd orzekając o umorzeniu zobowiązań upadłego bez planu spłaty pozostaje niezwiązany opinią upadłego czy Syndyka, jednakże wskazane jest dostarczenie Sądowi jak najszerszego materiału dowodowego wskazującego na sytuację osobistą i majątkową dłużnika.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej najlepiej prowadzić przy wsparciu doświadczonego pełnomocnika, którego obecność zapewnia komfort psychiczny dłużnikowi.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl