Hazard patologiczny a upadłość konsumencka

Hazard patologiczny a upadłość konsumencka

Klienci Kancelarii wielokrotnie wyrażają obawy przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji gdy ich długi spowodowane zostały przez uzależnienie od hazardu. Realia postępowania upadłościowego pokazują jednak, że obawy te są nieuzasadnione.

W pierwszej kolejności należy wskazać wielokrotnie podkreślany przez nas na blogu oddłużeniowy priorytet instytucji upadłości konsumenckiej wynikający wprost z art. 2 ust. 2 Prawa Upadłościowego. Uwolnienie z długów ma pierwszeństwo przed zaspokojeniem wierzycieli. W dalszej kolejności należy wskazać na treść art. 49114a ust. 1 pkt 1 Prawa Upadłościowego, zgodnie z którym Sąd może odmówić umorzenia zobowiązań upadłego, jeżeli doprowadził on do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy.

Uzależnienie od hazardu, zwane również „hazardem patologicznym” stanowi chorobę psychiczną, jest ujęte w takich klasyfikacjach jak ICD-10 czy DSM-5. W związku z tym czynności podjęte przez osobę uzależnioną są czynnościami podjętymi w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli w rozumieniu art. 82 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem „Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.”, wobec czego nie ma możliwości aby działania zmierzające do zadłużenia podjęte w stanie uzależnienia od hazardu rozpatrywać jako doprowadzenie do niewypłacalności w sposób celowy.

Dobrze poprowadzone postępowanie upadłościowe, szczególnie w przypadkach dodatkowych okoliczności – takich jak choroba – wymaga rzetelnego i szczegółowego przedstawienia Sądowi wszystkich dowodów. Doświadczony pełnomocnik mający na co dzień do czynienia z postępowaniem sądowym pomoże w osiągnięciu celu jaki przyświeca ogłoszeniu upadłości – uwolnienia się od długów.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button