Ulepszenia wynajmowanej nieruchomości

Ulepszenia wynajmowanej nieruchomości

Wynajmując mieszkanie, w szczególności krótkoterminowo, z reguły pozostawiamy je po sobie w takim stanie, jaki zastaliśmy na miejscu – umowy najmu krótkoterminowego zazwyczaj zawierają klauzule zakazujące dokonywania zmian bez zgody właściciela. Sytuacja ma się nieco inaczej gdy mamy do czynienia z najmem wieloletnim albo wynajmem przestrzeni użytkowej – dokonanie zmian w celu dostosowania jej do własnych potrzeb lub prowadzenia działalności gospodarczej jest nie tylko dopuszczalne, lecz w niektórych sytuacjach nawet wskazane. Pojawia się wówczas pytanie o rozliczenie wydatków na dokonane zmiany.

Co do zasady, w razie ulepszeń przedmiotu najmu, właściciel może zatrzymać ulepszenia za odpowiednią zapłatą, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Opisaną regułę wprost wyraża art. 676 Kodeksu Cywilnego, zamiennie znajdą także zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. W praktyce, umawiając się na spotkanie w celu zwrotu przedmiotu najmu (w przypadku nieruchomości zwykle połączone ze spisaniem protokołu), strony powinny ustalić los dokonanych ulepszeń, jeżeli nie zrobiły tego w treści umowy.

Sytuacja komplikuje się w wypadku odmowy rozliczenia po stronie właściciela. Właściwym jest wówczas powództwo o zapłatę kwoty o jaką wzrosła wartość przedmiotu najmu wskutek dokonanych ulepszeń. Postępowanie tego typu każdorazowo wymaga opinii właściwego biegłego, który dokona stosownego oszacowania wartości przed i po dokonaniu ulepszeń. Ze względu na dokonywane porównanie, wynajmując nieruchomość którą planuje się ulepszyć warto wykonać dokładną dokumentację zdjęciową, mogącą służyć za dowód stanu początkowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku zmian których nie da się zdemontować. Nie bez znaczenia są również dowody wydatków poniesionych na poczet dokonywanych ulepszeń.

Przystępując do najmu nieruchomości w toku którego planujemy lub zmuszeni jesteśmy dokonać jej zmian warto postarać się o staranną konstrukcję umowy, zabezpieczającą nasz interes i jednocześnie pozwalającą uniknąć sporów w przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w zakresie obsługi prawnej zawieranych umów najmu a także dochodzenia roszczeń w oparciu o nie.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl