Umorzenie zobowiązań względem ZUS w upadłości konsumenckiej – czy to możliwe?

Powszechnie znany jest już fakt, iż z powodu ogólnoświatowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa wiele osób było zmuszonych do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu klientów zgłaszających się do Naszej Kancelarii już wcześniej posiadało liczne zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Sytuacja jaka ma miejsce obecnie w wielu przypadkach zaogniła problemy finansowe, a zobowiązania, które posiadają byli przedsiębiorcy w sposób znaczący przekraczają ich możliwości finansowe.

Z Naszego doświadczenia wynika, iż wiele branży ucierpiało w wyniku panującego wirusa. Po poradę prawną w zakresie upadłości konsumenckiej zgłaszają się kosmetyczki, taksówkarze, osoby wykonujące zawody związane z branżą transportową. Wielu z nich nie potrafi poradzić sobie z ciągle rosnącym zadłużeniem, a także odsetkami, toczącymi się wobec osób zadłużonych postępowaniami egzekucyjnymi, sądowymi. Sposobem na poradzenie sobie z ciężką sytuacją finansową jest możliwość skorzystania z instytucji oddłużeniowej, która daje szanse na rozpoczęcie nowego życia. Co ważne, warto w tym celu zgłosić się Kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu postępowań upadłościowych celem uzyskania wyczerpującej porady prawnej dotyczącej indywidualnej sytuacji Dłużnika.

Czy zadłużenie powstałe w wyniku prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej podlega upadłości konsumenckiej?

Z doświadczenia pracy w Kancelarii Radcy Prawnego wiemy, iż wiele osób marzy o prowadzeniu swojej własnej działalności gospodarczej. Rejestrując ją wiele osób nie zdaje sobie sprawy z kosztów jakie będą musieli ponosić w tym zakresie. Często nieoczekiwane wydarzenia losowe sprawiają, iż Dłużnicy zmuszeni są do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej pozostając z zadłużeniem powstałym w wyniku braku opłacania wymagalnych składek ZUS. Czy istnieje wtedy jakiekolwiek rozwiązanie?

Zgodnie z art. 491²¹ ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe w toku postępowania w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Jak widać, katalog ten nie wskazuje bezpośrednio na brak możliwości umorzenia zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w toku postępowania upadłościowego. Tak więc umorzenie takie jest możliwe.

Warto dodać, iż sytuacja ogólno-życiowa każdego zgłaszającego się do kancelarii Dłużnika jest zupełnie inna, co wiąże się z koniecznością indywidualnej oceny zachodzących przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Z praktyki pracy w Kancelarii Radcy Prawnego wiemy, iż upadłość konsumencka to w wielu przypadkach jedyna możliwość na poprawę sytuacji ogólno- życiowej Dłużnika. Zachęcamy więc do zapoznania się z Naszymi pozostałymi artykułami, w których w sposób wyczerpujący opisujemy na czym polega to wieloetapowe postępowanie.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button