UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM ZUS wobec upadłości konsumenckiej

UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ WZGLĘDEM ZUS wobec upadłości konsumenckiej

Każdy kto przychodzi do naszej Kancelarii chce uzyskać informację ,,Czy zadłużenie względem ZUS można oddłużyć poprzez wniesienie wniosku o upadłość konsumencką?

Składki ZUS są świadczeniami publicznoprawnymi, a oznacza to, że mają taki sam charakter jak zobowiązania prywatnoprawne. Zadłużenia względem instytucji publicznej takiej jak ZUS stają się coraz powszechniejsze. Upadłość konsumencka jest skutecznym rozwiązaniem dla osób mających zadłużenia.

Ustawa Prawo Upadłościowe w art.49121§ 2 enumeratywnie wymienia jakie zadłużenia nie podlegają oddłużeniu.

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Jest to lista zamknięta. Nie ma na niej informacji, że zadłużenia względem instytucji takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy nie można oddłużyć.

Zadłużenia względem ZUS jak najbardziej można oddłużyć, a pomóc może jedynie SKUTECZNA KANCELARIA!

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.