Upadłość konsumencka emeryta

Upadłość konsumencka emeryta

Jak już to było wskazywane na łamach niniejszego bloga, upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tak zwanej „upadłości konsumenckiej” to instrument prawny pozwalający na pozbycie się zadłużenia, co de facto doprowadza do otworzenia nowego rozdziału swojego życia. Procedura ogłoszenia upadłości składają się z 3 etapów – więcej na ich temat znajdziecie państwo w naszym artykule: Etapy postępowania w upadłości konsumenckiej

Niepokojącym zjawiskiem w naszym kraju jest coraz większa liczba emerytów, którzy popadają w zadłużenie. Możliwością rozwiązania trudnej sytuacji może być procedura upadłości konsumenckiej. W Polsce brak jest przepisów, które to wyłączałyby możliwość skorzystania z omawianej instytucji osobom przebywającym na emeryturze.

Dość często w praktyce pracy w Kancelarii spotykamy się z pytaniami odnośnie do tego czy Syndyk będzie mógł zająć całe świadczenie emerytalne. Odpowiedź znajduje się w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zgodnie z brzmieniem art. 141a podlegające zajęciu jest 25% świadczenia brutto. Dodatkowo wskazać należy, że niezależnie od powyższego emeryt musi otrzymywać kwotę co najmniej 825 zł, którymi to będzie mógł dowolnie dysponować, czyli nie wejdą one do tzw. masy upadłości.

Nasza Kancelaria niejednokrotnie prowadziła sprawy osób, które nie wierzyły, że kiedykolwiek uda im wyjść z obecnej sytuacji życiowej. Upadłość konsumencka pozwala pozbyć się zadłużenia nie tylko wobec podmiotów prywatnych, lecz także instytucji publicznych takich jak między innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. W tym miejscu odsyłamy do artykułu omawiającego tę kwestię: Czy można umorzyć zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego?

Nieuregulowane należności zmieniają codziennie funkcjonowanie w prawdziwy koszmar i realnie odbijają się na zdrowiu, tak ważnym zwłaszcza na emeryturze. Nigdy nie jest za późno by podjąć kroki mające na celu wyjście na prostą i powrotu do normalności. Jeśli Twoja sytuacja jawi się jako trudna lub nawet beznadziejna, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią – na spotkaniu zapoznamy się z sytuacją oraz omówimy dalsze możliwe kroki.

Zachęcamy również do zapoznania się z licznymi opiniami naszych klientów.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button