Zalety przekształcenia JDG w spółkę z o.o.

Zalety przekształcenia JDG w spółkę z o.o.

Sytuacja gospodarcza skłania przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności, także poprzez korzystniejsze formy prowadzenia działalności – w szczególności ma to miejsce w przypadku małych przedsiębiorców.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą szereg korzyści. Obok często występujących korzystniejszych stawek podatkowych, chyba najistotniejszym elementem, z prawnego punktu widzenia, jest wyższy stopień ochrony majątku osobistego wspólnika – nawet, gdy wspólnik jest tylko jeden.

Stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi spółkę kapitałową, co za tym idzie odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem – istotne jest słowo „swoim”, chodzi bowiem o majątek spółki, a nie wspólników. Spółka, działając przez swoje organy, może nabywać i rozporządzać majątkiem oraz innymi prawami, przede wszystkim prawem własności. Jeżeli zatem będąc jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nabędziemy własność nieruchomości działając jako spółka, stanie się ona własnością spółki, a nie naszą osobistą. Działa to także w drugą stronę – ewentualna egzekucja komornicza może być prowadzona z wymienionej nieruchomości spółki, a nie z domu czy mieszkania wspólnika.

Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem tego typu zmiany w ramach swojej działalności, zapraszamy do kontaktu telefonicznego albo w wiadomości e-mail.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button