Fragment mojej działki stanowi własność gminy – jakie działania podjąć?

Fragment mojej działki stanowi własność gminy – jakie działania podjąć?

Dzisiejszy wpis powstał w oparciu o sprawę prowadzoną przez Kancelarię przed Sądem w Krakowie, jednakże jej przedmiot jest tożsamy z problemem wielu mieszkańców terenów podmiejskich – mowa o sytuacji w której orientujemy się, w drodze chociażby inwentaryzacji geodezyjnej wykonywanej na potrzeby przeprowadzenia remontu, że fragment działki której używamy stanowi odrębną nieruchomość, będącą własnością gminy albo innej jednostki samorządu terytorialnego.

Tego typu sytuacja dotyczy przede wszystkim działek nabywanych wiele lat temu, z pominięciem formalności geodezyjnych – chociażby wspomniana sprawa prowadzona przez Kancelarię dotyczy działki nabytej wiele lat temu, w pośpiechu, z uwagi na korzystne warunki transakcji. Co w takim razie uczynić, po powzięciu informacji o używaniu nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego bez tytułu prawnego?

Przede wszystkim nie należy czekać aż jednostka sama się do nas odezwie – powszechną praktyką jest bowiem naliczanie opłat za bezumowne korzystanie od momentu otrzymania stosownego wezwania albo zawiadomienia. Pozornie dobry pomysł, jakim wydaje się złożenie jednostce oferty kupna nieruchomości albo jej fragmentu również nie stawia nas w korzystnej sytuacji – procedura przygotowania sprzedaży nieruchomości, stanowiącej de facto mienie państwowe, może potrwać kilka lat w trakcie których cały czas nalicza się opłatę za bezumowne korzystanie. W celu szybkiego uregulowania stanu prawnego na bieżącą chwilę najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do jednostki samorządu terytorialnego o dzierżawę bądź najem spornej nieruchomości – istnieje znaczna szansa na uzyskanie korzystniejszej wysokości opłaty niż w przypadku opłaty za bezumowne korzystanie.

Po zabezpieczeniu sytuacji bieżącej należy przystąpić do uregulowania stanu prawnego na przyszłość – negocjując wykup nieruchomości z pozycji najemcy/dzierżawcy, ewentualnie – w zależności od sposobu użytkowania spornej nieruchomości – wnioskując do Sądu o ustanowienie drogi koniecznej. Druga możliwość wskazana jest w przypadku, gdy państwowej nieruchomości używamy w charakterze wjazdu na naszą nieruchomość, co dość często ma miejsce w praktyce.

Po wykryciu nieprawidłowości w zakresie stanu prawnego naszej nieruchomości zalecamy kontakt z prawnikiem i niepodejmowanie pochopnych działań. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w sprawach z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button