Choroba jako przyczyna popadnięcia w stan niewypłacalności

Choroba jako przyczyna popadnięcia w stan niewypłacalności

Z długoletniej praktyki Kancelarii wynika, że każdy Klient ma inną historię. Czynniki, które doprowadziły do popadnięcia w długi są niezwykle zróżnicowane, co nie zmienia faktu, że zaciągnięte zobowiązania rzutują potem na całe dalsze życie. Zgodnie z Prawem Upadłościowym „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.”

Jedną z przyczyn wpadnięcia w spiralę zadłużenia może być choroba psychiczna. Schorzenia takie jak afektywność dwubiegunowa czy depresja w sposób znaczny wpływają na normalnie funkcjonowanie osoby nią dotkniętą. ChaD (choroba afektywna dwubiegunowa) przejawia się w niezwykle zmiennym nastroju. Depresja charakteryzuje się ogólnym obniżeniem nastroju, brakiem chęci do dalszej egzystencji oraz przytłaczającym poczuciem winy. Życie z chorobą mentalną staje się koszmarem. Prosta ocena zachowania się nastręcza niezwykłych trudności, w wyniku czego często osoba dotknięta tego rodzaju chorobą nie jest wstanie racjonalnie stwierdzić, czy postępuje w sposób korzystny dla siebie. W takiej sytuacji znalazła się też jedna z naszych Klientek – Pani Beata, u której wykryto ChaD. Nieregularne zatrudnienie, zaciąganie pożyczek bez możliwości jej spłaty oraz poczucie braki kontroli nad swoim losem cechowało życie Pani Beaty. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnej pomocy Kancelarii we wrześniu 2022 roku Sąd wydał postanowienie w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez planu spłaty, co de facto oznacza całkowite oddłużenie i pozwala zacząć nowy etap w życiu – już bez długów.

Pan Jakub z uwagi na trudności życiowe z którymi nie mógł sobie poradzić szukał ucieczki od codzienności w grach losowych, co szybko doprowadziło go do popadnięcia w uzależnienie od hazardu. Z dnia na dzień stan konta się kurczył, co powodowało potrzebę zaciągania pożyczek do dalszych gier, już nie tylko w kasynach, ale także w Internecie. Pan Jakub popadł w spiralę zadłużenia – w pewnym momencie nie był już wstanie śledzić wysokości swoich długów. Całym życiem stał się hazard. Nie wierząc, że ktokolwiek jest w stanie pomóc w tej trudnej sytuacji, Pan Jakub zwrócił się do naszej Kancelarii – obecnie w powyższej sprawie toczy się postępowanie przed Syndykiem Masy Upadłości, które daje widoki na umorzenie zobowiązań bez planu spłaty.

Niejednokrotnie zdarza się, że na nasze życie w sposób bezpośredni oddziałuje sytuacja naszych bliskich. Moment, w którym u żony Pana Józefa, chorującej na wiele chorób współistniejących, wykryto nowotwór był jednym z najtrudniejszych chwil w jego życiu. Brak środków na zakup drogich leków czy też wizyty u lekarzy specjalistów spowodował, że jedyną szansą na uratowanie żony było pozyskanie niezbędnych funduszy. Pan Józef zaczął zaciągać zobowiązania, z których całość otrzymanych środków przekazywał na bieżące leczenie żony. Po wielu latach ogromnego poświęcenia i walki z chorobami, stan współmałżonki uległ widocznemu polepszeniu. Wtedy to głównym problemem małżeństwa stało się ogromne zadłużenie. Spirala zadłużenia była tak duża, że Pan Józef nie był wstanie dokonywać spłat pożyczek, a telefony i wizyty wierzycieli stały się przytłaczające. Po namowach rodziny udał się do siedziby Kancelarii, gdzie otrzymał profesjonalną pomoc. Pan Józef obecnie jest chwilę przed posiedzeniem sądowym, po którym to zapadnie postanowienie kończące postępowanie w sprawie upadłościowej.

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym, zaliczanym obecnie do grupy schorzeń cywilizacyjnych, dotyczącym przedstawicieli każdej warstwy społecznej. Pan Andrzej w związku z problemami finansowymi w jego firmie, zaczął szukać ucieczki w używkach. Z czasem niemożność poradzenia sobie z sytuacją życiową doprowadziła go do nadużywania alkoholu oraz zaciągania nieracjonalnych pożyczek, które miały uratować jego działalność. Finalnie doprowadziło to do popadnięcia w spirale zadłużenia. Rodzina odwróciła się on niego, zostawiając samego z wszelkimi problemami. Dzięki namowom znajomym, Pan Andrzej właśnie trafił do naszej Kancelarii.

Należy pamiętać, że szeroko rozumiana choroba występująca u nas jak i u osób bliskich, może w stopniu znacznym wpłynąć na ocenę sprawy przez sąd. Wszelkie tego typu okoliczności winny zostać ujawnione we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto dokładnie udowodnić zaistniałą okoliczność, przedstawiając odpowiednią dokumentację medyczną. Potwierdzi ona przebieg danej choroby oraz jej wpływ na funkcjonowanie zadłużonego.

Pozostając w stanie niewypłacalności warto skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która daje realne szanse do rozpoczęcia życia bez długów. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy naszej Kancelarii.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button