Układ konsumencki – nowa szansa na pozbycie się długów

Możliwość zawarcia wspomnianego w tytule niniejszego artykułu „układu konsumenckiego” powstała na mocy ostatniej nowelizacji Prawa upadłościowego. W przepisach prawa obowiązujących uprzednio, możliwość zawarcia układu w ramach postępowania upadłościowego dotyczyła jedynie
Call Now Button