Czy mieszkając za granicą można ogłosić upadłość konsumencką?

Czy mieszkając za granicą można ogłosić upadłość konsumencką?

W dzisiejszym poście wychodzimy naprzeciw pytaniom zadawanym przez naszych Klientów w Kancelarii Bona Artis dotyczących możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby przebywające poza granicami naszego kraju.

Jak powszechnie wiadomo, wielu z naszych rodaków było zmuszonych do opuszczenia kraju celem zwiększenia swoich możliwości finansowych oraz znalezienia lepiej płatnego zatrudnienia. Powodem konieczności opuszczenia kraju jest często znaczących rozmiarów zadłużenie powstałe wskutek niezależnych od Dłużników okoliczności. W wielu przypadkach osoby takie zaciągnęły zobowiązania finansowe, które sprawiły, iż popadli oni w spirale zadłużenia niemożliwą do spłaty. W takim przypadku pomysł zagranicznego wyjazdu okazuje się być jedyną szansą na szybkie zwiększenie zasobu portfela pozwalającego na częściową spłatę wymagalnych do zapłaty zobowiązań. Niestety, z praktyki pracy w Kancelarii Radcy Prawnego wiemy, iż zadłużenie powstałe w chwilówkach czy też parabankach w wielu przypadkach jest niemożliwe do spłaty ze względu na ciągle rosnące odsetki.

Upadłość konsumencka – sposób na pozbycie się długu

Zgodnie z dyspozycją obecnie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego, właściwość sądu upadłościowego ustala się według głównego ośrodka podstawowej działalności Dłużnika. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej domniemywa się, iż takim ośrodkiem jest miejsce zwykłego pobytu osoby starającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy przepisy prawa wyłączają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce jeżeli Dłużnik przebywa za granicą?

Podstawowa zasada dotycząca właściwości miejscowej Sądu upadłościowego wskazana została powyżej, natomiast warto wziąć pod uwagę, iż właściwy Sąd rozpatruje każdy skierowany wniosek w sposób indywidualny. W przypadku przebywania Dłużnika za granicą jedynie w celach doraźnych pozwalających na utrzymanie rodziny i choćby częściową spłatę zadłużenia warto skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika posiadającego doświadczenie w prowadzeniu postępować upadłościowych. Warto w takim przypadku obszernie wykazać we wniosku o ogłoszenie upadłości wyjątkową sytuację w jakiej znalazł się Dłużnik. Trzeba uzasadnić sytuację, a także poprzeć swoje argumenty stosownymi dowodami świadczącymi o czasowym pobycie Dłużnika poza granicami kraju, która stała się dla niego jedyną możliwością na rozwiązanie problemów związanych z pętlą zadłużenia w jaką popadł.

W tym miejscu warto zapoznać się z zagadnieniem upadłości transgranicznej.

Ustawodawca warunkuje również możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej Dłużnika przebywającego poza granicami kraju koniecznością posiadania przez niego majątku na terytorium RP. Zgodnie z art. 382 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe sądom polskim przysługuje wyłączna jurysdykcja, jeżeli dłużnik ma w Polsce miejsce zamieszkania albo majątek.

Warto dodać, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wielu przypadkach stanowi o jedynej możliwości wyjścia z zadłużenia. W przypadku przebywania Dłużnika poza granicami kraju warto zasięgnąć porady prawnej profesjonalisty w tym zakresie. Postępowania takie nacechowane są bowiem szczególną zawiłością. Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, zachęcamy do lektury naszych wpisów na blogu o upadłości konsumenckiej celem zapoznania się z przebiegiem postępowania. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Bona Artis i zapoznania się z etapami upadłości konsumenckiej.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl