Sposoby na zapewnienie dojazdu do nieruchomości

Sposoby na zapewnienie dojazdu do nieruchomości

Konsultując stan prawny nieruchomości wielokrotnie stykamy się z wątpliwościami w zakresie dojazdu do danej działki. Stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego, każda nieruchomość musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, przy czym realizacja tej zasady może odbywać się na dwa sposoby.

Pierwszym jest powszechnie praktykowana służebność drogi koniecznej, wymiennie stosowana z bardziej ogólną, a tym samym elastyczną, służebnością gruntową. Zasadnicza różnica polega na tym, że służebność drogi koniecznej jest rodzajem służebności gruntowej, zatem formułując odpowiedni zaspis dotyczący służebności gruntowej możemy niejako jednocześnie ustanowić służebność drogi koniecznej. Popularną praktyką w tym zakresie jest ustanawianie jednocześnie prawa przejazdu i przechodu, a także prowadzenia urządzeń przesyłowych szlakiem służebności – pozwala to wówczas na wyznaczenie drogi i jednocześnie umiejscowienie w jej obrębie np. wodociągu, przewodów elektrycznych lub światłowodu.

Najlepszym sposobem ustanowienia służebności jej umowa pomiędzy właścicielami (ew. użytkownikami wieczystymi) nieruchomości władnącej (tej, której własciciel „korzysta” na ustanowieniu służebności) oraz nieruchomości obciążonej (tej, po której służebność została poprowadzona). W przypadku braku porozumienia możliwe jest dochodzenie wyznaczenia służebności na drodze sądowej – w przypadku służebności drogi koniecznej, w związku z wspomnianą powyżej zasadą dotyczącą dostępu do drogi koniecznej dla każdej nieruchomości, takie postępowanie zawsze musi się skończyć uzyskaniem odpowiedniego połączenia – przy czym niewykluczone, że istnieje racjonalna alternatywa dla rozwiązania żądanego przez stronę wnoszącą pozew.

Drugim sposobem zapewniania nieruchomościom dostępu do drogi publicznej jest przeznaczenie oddzielnej nieruchomości na wyznaczenie drogi – zazwyczaj ma to miejsce w przypadku większych inwestycji prowadzonych przez jeden podmiot. Nabywając nieruchomość otrzymuje się również udział w nieruchomości drogowej – tym sposobem wszyscy współwłaściciele mają prawo z niej korzystać, jak również obowiązek utrzymywania jej w należytym stanie. Nic nie stoi pondato na przeszkodzie, aby tego typu rozwiązanie zaimplementować w dowolnym momencie, na drodze odpowiednich przekształceń w zakresie prawa własności w zastanym stanie faktycznym.

Nasza Kancelaria zajmuje się roszczeniami związanymi z wyznaczeniem służebności, zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną albo mailową.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button