ROZWÓD Oddalenie powództwa

ROZWÓD Oddalenie powództwa

W praktyce spraw rozwodowych dochodzi czasem do sytuacji, w których, pomimo niewzbudzających wątpliwości okoliczności stanu faktycznego, strona pozwana wnosi o oddalenie powództwa. Powodem takiego żądania jest zazwyczaj chęć utrzymania istniejącego
Call Now Button