Spirala zadłużenia w firmach windykacyjnych – dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Spirala zadłużenia w firmach windykacyjnych – dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Z danych statystycznych wynika, że zadłużenie Polaków zwiększa się w znaczący sposób. W związku z powyższym na rynku usług finansowych powstaje co raz więcej podmiotów, które świadczą usługi jako firmy
Warunkowe a całkowite umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

Warunkowe a całkowite umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

Wielokrotnie pisaliśmy już, że postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej może zakończyć się na trzy różne sposoby. Nowelizacją Prawa upadłościowego z 2019 roku dodano trzeci – obok sporządzenia planu spłaty oraz
Etapy postępowania upadłościowego

Etapy postępowania upadłościowego

Sytuacja majątkowa każdej osoby podlega zwykle różnego rodzaju zmianom – zarówno korzystnym, jak i niekorzystnym. W skrajnych przypadkach na skutek takich niepomyślnych zdarzeń jak choroba czy utrata pracy okazuje się,
Nadrzędność postępowania upadłościowego

Nadrzędność postępowania upadłościowego

Zadłużenie Polaków stale rośnie. Praktyka naszej Kancelarii pokazuje, iż wynika ono z wielu różnych czynników. Wobec tego, za dłużnikami ciągnie się wiele różnych postępowań – sądowych, egzekucyjnych, czy administracyjnych. W
Obowiązki upadłego względem syndyka masy upadłości

Obowiązki upadłego względem syndyka masy upadłości

Upadłość konsumencka jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyjście z długów. Warto pamiętać o tym, że umorzenie zobowiązań nie następuje automatycznie i dłużnik, aby z sukcesem zakończyć postępowanie musi wykazać
Call Now Button