Udział w nieruchomości i jego możliwość wyłączenia w toku postępowania upadłościowego

Udział w nieruchomości i jego możliwość wyłączenia w toku postępowania upadłościowego

W praktyce Kancelarii związanej z prowadzeniem postępowań upadłościowych często spotykamy się z Klientami, którzy posiadają w swoim majątku niewielkie udziały w nieruchomościach. Związane jest to często z dziedziczeniem ustawowym po zmarłym, posiadającym liczną rodziny. W tym miejscu zachęcamy do zapoznania się z jednym z poprzednich wpisów na blogu dotyczącym możliwości Otwarcie postępowania spadkowego przez syndyka

Jak już wcześniej wspomnieliśmy na łamach niniejszego bloga, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, Syndyk przejmuje zarząd nad całym majątkiem dłużnika, mając na celu jego zbycie w celu zasilenia masy upadłości. Co więc stanie się z udziałami w nieruchomościach?

Zasadniczo, udziały te będą włączone do masy upadłości. Warto jednak zapoznać się z art. 315 Prawa upadłościowego, które umożliwia sędziemu-komisarzowi wyłączenie określonych składników majątku z masy upadłości, w tym nieruchomości lub ich ułamkowych części, jeżeli ich zbycie nie jest możliwe zgodnie z przepisami ustawy, a pozostawienie ich w masie upadłości byłoby niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na związane z tym koszty. W praktyce udziały o wartości poniżej 1/2 stają się często trudne do zbycia. Inne czynniki wpływające na atrakcyjność danego udziału to m.in. lokalizacja, potencjał inwestycyjny, ilość współwłaścicieli, stan prawny nieruchomości oraz czy jest ona zamieszkiwana. Dodatkowo istotnym czynnikiem jest kwestia obciążeń nieruchomości prawami rzeczowymi, takimi jak hipoteka.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz indywidualną ocenę danego składnika majątku dłużnika, celowym może być złożenie wniosku o wyłączenie udziału z masy upadłości. Działa to przyspieszająco na postępowanie i unika dodatkowych kosztów dla Skarbu Państwa. W przeciwnym razie próba sprzedaży udziału w nieruchomości może znacząco opóźnić cały proces oddłużania.

Wyłączanie udziałów z nieruchomości nie jest jednak ogólną zasadą postępowania upadłościowego. Dlatego każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Często jednak zasadnym będzie złożenie omawianie wniosku – w szczególności gdy mowa jest o udziale w nieruchomości, w której to zamieszkuje rodzina Upadłego, jest on mniejszy niż 1/2 czy też w księdze wieczystej widnieją różnego rodzaju prawa rzeczowe obniżające cenę możliwą do uzyskania z jego sprzedaży.

Pełnomocnik specjalizujący się w tej dziedzinie analizuje schematy oraz możliwe scenariusze na podstawie swojego doświadczenia zawodowego. Jeśli zastanawiają się Państwo nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button