Na czym polega zawarcie układu konsumenckiego?

Na czym polega zawarcie układu konsumenckiego?

W praktyce Kancelarii często zdarzają się sytuacje, w których to dla dłużnika bardziej korzystne staje się zawarcie układu konsumenckiego niż ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O różnicach w tych dwóch instytucjach pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów: Czym się różni upadłość konsumencka od układu konsumenckiego?

Zawarcie układu konsumenckiego umożliwia uzgodnienie warunków ugody, które prowadzą do spłaty wierzycieli przez dłużnika, przy uwzględnieniu jego możliwości finansowych. Inicjatywę w zakresie zawarcia układu może podjąć jedynie dłużnik, składając odpowiedni wniosek do sądu rejonowego. Warto zaznaczyć, że w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd może skierować wnioskodawcę do postępowania układowego, jeżeli spełni określone warunki. Należy również pamiętać o możliwości złożenia oświadczenia przez dłużnika o braku zgody na udział w postępowaniu dotyczącym zawarcia układu z wierzycielami.

Dłużnik musi złożyć wniosek na określonym formularzu urzędowym, spełniając warunki formalne analogiczne do tych przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto, wniosek o zawarcie układu konsumenckiego powinien zawierać wstępne propozycje ugodowe, stanowiące punkt wyjścia do dalszego postępowania. Propozycje ugodowe mogą obejmować różne formy pomocy w spłacie zadłużenia, takie jak ubieganie się o umorzenie części zobowiązań finansowych lub możliwość tymczasowego odroczenia spłat. Alternatywą jest także rozłożenie długu na raty, ustalonej przez dłużnika i możliwej do uregulowania w określonym terminie.

Po uwzględnieniu wniosku dłużnika o otwarcie postępowania w sprawie zawarcia układu konsumenckiego, sąd wyznacza nadzorcę sądowego, posiadającego status doradcy restrukturyzacyjnego. Jego zadaniem jest nadzór nad procedurą związaną z zawarciem układu konsumenckiego. Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez dłużnika, działającego w porozumieniu z nadzorcą sądowym, m.in.:

  • propozycji układowych,
  • spisu wierzytelności, również spornych,
  • zwołania zgromadzenia wierzycieli, które skutkuje głosowaniem nad propozycją układu.

Należy podkreślić, że opisana procedura ma ściśle określony termin, zgodnie z którym zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od otwarcia postępowania. Ma to zapewnić skuteczność procedury przy ustalaniu wysokości zobowiązań oraz możliwości ich spłaty lub umorzenia w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości dłużnika.

Dodatkowo, osoba składająca wniosek o zawarcie układu konsumenckiego musi spełniać przesłankę niewypłacalności, co jest równoznaczne z warunkiem koniecznym również przy złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Niewypłacalność należy rozumieć jako “stan, w którym majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli.”

Podsumowując – zawarcie układu konsumenckiego to alternatywa dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdy dłużnik wyraża chęć i spełnia warunki umożliwiające spłatę wierzycieli, choćby w części. Daje to możliwość znalezienia i uzgodnienia rozwiązania, zgodnie z którym za zgodą obu stron ustalany jest plan spłaty zaległości finansowych, umorzenia części zobowiązań lub rozłożenia wymagalnej kwoty na raty.

W celu uzyskania informacji dotyczących upadłości konsumenckiej oraz innych postępowań, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Bona Artis – udzielimy wszelkich niezbędnych informacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button