Zmiana umowy dożywocia na rentę

Zmiana umowy dożywocia na rentę

Przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 908 i następnych mówią nam o umowie o dożywociu. Zgodnie z art.908 § 1 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Jednym z najczęstszych i najlepiej obrazujących przykładów umowy dożywocia jest przeniesienie własności bądź umowa darowizny wraz z umową ustanowienia służebności mieszkania przez ciężko chorego rodzica na dziecko.

Przeniesienia własności bądź umowy darowizny mieszkania oraz umowy ustanowienia służebności mieszkania dokonuje się przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

!!!! UMOWA DOŻYWOCIA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA NA RENTĘ !!!!

Zgodnie z art. 913 § 1 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Oznacza to, że istnieją sytuacje, w których relacje pomiędzy Zbywcą, a Nabywcą się komplikują i nie są w stanie się porozumieć. W takiej sytuacji umowa dożywocia może zostać zmieniona przez Sąd na dożywotnią rentę dla Zbywcy, która odpowiada wartości tych uprawnień.

Szanowni Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani zamianą umowy dożywocia na rentę, zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie i wysoki poziom skuteczności w takich sprawach!

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.