Bonifikata dla związków wyznaniowych przy nabyciu nieruchomości

Bonifikata dla związków wyznaniowych przy nabyciu nieruchomości

Związki wyznaniowe zarejestrowane w Polsce stanowią osoby prawne lub mają możliwość powoływania osób prawnych w ramach swoich struktur. Jednym z ważniejszych atrybutów jaki się z tym wiąże jest możliwość nabywania prawa własności, co ma szczególnie istotne znaczenie gdy chodzi o tworzenie miejsc kultu dla danej wspólnoty. Działanie związków wyznaniowych przez swoje osoby prawne w sprawach majątkowych reguluje wprost art. 28 §1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1153 z późn. zm.)

W związku z zwartymi w wymienionej ustawie, a także m.in. w Konstytucji RP gwarancjami wolności wyznania związek wyznaniowy może uzyskać bonifikatę na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy. Stanowi o tym art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zgodnie z którym „właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny (…) jeżeli nieruchomość jest sprzedawana (…) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;”.

Bonifikata jest ustalana indywidualnie, na podstawie zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku i dotyczy nieruchomości sprzedawanych w trybie bezprzetargowym. Celem nabycia nieruchomości z uwzględnieniem bonifikaty związek wyznaniowy powinien zwrócić się z wnioskiem w tej sprawie do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego lub osoby prawnej reprezentującej Skarb Państwa – zależnie od tego, która jednostka jest właścicielem danej nieruchomości. Najlepiej, aby zwracając się do jednostki jak najdokładniej sprecyzować swoje potrzeby w zakresie poszukiwanej nieruchomości – ułatwi to urzędnikom współpracę ze związkiem w zakresie zbycia nieruchomości, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa dysponuje aktualnie takową.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w zakresie prowadzenia rozmów z właściwymi jednostkami oraz późniejszej konsultacji wyboru nieruchomości znacząco przyspiesza procedurę a także pomaga uniknąć problemów związanych m.in. z niekorzystnymi zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa budowlanego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl