Jak wyjść z zadłużenia? Upadłość konsumencka sposobem na parabanki  i firmy windykacyjne

Jak wyjść z zadłużenia? Upadłość konsumencka sposobem na parabanki i firmy windykacyjne

Bardzo częstym pytaniem naszych Klientów jest kwestia nadmiernych odsetek i licznych opłat manipulacyjnych stosowanych przez parabanki. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem wysokość odsetek nie może przekraczać odsetek maksymalnych.

Nasi Klienci bardzo często pytają dlaczego zadłużenie jest nagle tak wysokie?

Niezwykle częstym zjawiskiem w parabankach oraz innych instytucjach pożyczkowych jest niezgodne z przepisami naliczanie odsetek w kwocie przekraczającej maksymalną ustawową wysokość. Następną pułapką czekającą na pożyczkobiorcę jest opłata wydłużająca czas spłaty raty kredytu. Korzystając z tych sposobów pożyczkobiorca może dokonać na rachunek pożyczkodawcy wpłaty wysokości długu, faktycznie nie dokonując spłaty i wciąż tkwiąc w stanie zadłużenia. Powoduje to sytuację gdzie Klient zaciąga zadłużenie w wysokości kilkuset złotych, a po kilku miesiącach mówimy już o kilkutysięcznym długu.

Gdzie szukać pomocy?

W sytuacjach wskazanych powyżej, z pomocą przychodzi instytucja upadłości konsumenckiej. Szczególnie pomocny jest tutaj art. 92 prawa upadłościowego, który niejako blokuje możliwość wyegzekwowania naliczonych odsetek po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, w kwocie przekraczającej ustaloną w dniu ogłoszenia upadłości.

Co to oznacza?

Oznacza to zatrzymanie i określenie konkretnej wysokości zadłużenia. Co pozwala na stworzenie niejako planu oddłużania Wnioskodawcy i co najważniejsze zatrzymanie naliczania dalszych wysokich odsetek. Określenie konkretnej wysokości zadłużenia daje pełnomocnikowi i Wnioskodawcy gwarancje co do istniejących wierzytelności i hamuje spirale popadania w jeszcze większe zadłużenie.

Jakie są etapy postępowania upadłościowego?

Przeczytaj: Etapy postępowania upadłościowego

Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką i jak zmienia się życie osoby zadłużonej po ogłoszeniu upadłości?

Przeczytaj: Historie zadowolonych Klientów

Zapraszamy do rozmowy z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl