Czy istnieje limit długów do umorzenia w procedurze upadłości konsumenckiej?

Problemy finansowe mogą spotkać każdego tylko nie każdy jest w stanie sobie z nimi poradzić. Przytłaczające dla osób, które popadły w spirale zadłużenia są telefony od firm windykacyjnych. Sytuacja ta powoduje, że osoby zadłużone przechodzą kryzys psychiczny, co w perspektywie przyszłości działa na ich życie bardzo destrukcyjnie, gdyż wyjdzie z kryzysu psychicznego jest bardzo skomplikowane. Warte, jest podkreślenia, że z każde problemy finansowe mogą zostać rozwiązane. Jednym z rozwiązań, które można zastosować jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Za nim zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, dłużnik powinien przeanalizować wysokość swojego zadłużenia.

Wiele osób, zastanawia się czy występują jakieś ograniczenia związane z limitem długów do umorzenia. Otóż istnienie limitów długów do umorzenia w procedurze upadłości konsumenckiej jest niemożliwe.

Przez słowo dług rozumie się zespół obowiązków dłużnika, będącego podmiotem zobowiązanym wobec wierzyciela, który jest uprawnioną stroną stosunku zobowiązaniowego.

Każdy może posiadać, nieograniczoną ilość długów. Zaciągamy różne długi w różnych instytucjach ale nie powoduje to problemów w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wyróżniamy wiele rodzajów długów. Jednym z przykładów, mogą być długi powstałe poprzez zaniechanie spełnienia obowiązku alimentacyjnego, który został nałożony poprzez Sąd. W momencie nieregulowania świadczenia alimentacyjnego zostaje wszczęta egzekucja komornicza. Kolejnym z długów jaki można popaść wiąże się z brakiem regulowania zobowiązania kredytowego.

Wierzytelności są prawami majątkowymi, z których wynikają roszczenia wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika.

Wierzytelności jakie mogą wystąpić to między innymi:

  • wierzytelności z różnego rodzaju umów, zarówno ze świadczeniem pieniężnym jak i niepieniężnym,
  • wierzytelności z tytułu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,
  • wierzytelności mające charakter odszkodowawczy,
  • wierzytelności z tytułu papierów wartościowych,
  • wierzytelności należne z tytułu rozliczeń podatkowych.

To są tylko niektóre z wierzytelności, jakie mogą wystąpić. Najważniejszym jest, że nie istnieje limit długów do umorzenia w procedurze upadłości konsumenckiej.

Jeżeli zmagają się Państwo z ciężką sytuacją ogólno-życiową, w Państwa życiu wystąpiły wydarzenia losowe przez które utraciliście kontrole nad ciągle rosnącym zadłużeniem – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Bona Artis, która przedstawi możliwości prawne rozwiązania problemu związanego z zaległościami finansowymi. Upadłość konsumencka to szansa na rozpoczęcia życia bez zadłużenia oraz szansa na zapanowanie nad wielością wierzycieli i ciągle rosnącym długiem. Jeżeli stali się Państwo niewypłacalni w skutek opisanych powyżej przyczyn, zachęcamy do rozważenia złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące charakteru poszczególnych etapów instytucji oddłużeniowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.