Czy mając zadłużenie w ZUS i Urzędzie Skarbowym można ogłosić upadłość konsumencką?

Czy mając zadłużenie w ZUS i Urzędzie Skarbowym można ogłosić upadłość konsumencką?

W kancelarii zajmujemy się sprawami o upadłość konsumencką kilka lat. Mamy bardzo duże doświadczenie. Wiele razy nasi Klienci pytają nas czy mając zadłużenie w ZUS i US można ogłosić upadłość konsumencką. Klienci mówią wykreśliliśmy działalność, ale zadłużenie pozostało co mamy zrobić?

W celu uzyskania odpowiedzi należy zajrzeć do ustawy prawo upadłościowe. Zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podlegają zaspokojeniu z funduszy masy upadłości, a także w toku realizacji przez dłużnika planu spłaty wierzycieli – o ile został ustalony. Wynika to z literalnego brzmienia art. 342 ust. 1 pkt 1 Prawa Upadłościowego, który wymienia „należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych” jako podlegające zaspokojeniu z funduszu masy upadłości w tzw. „kategorii pierwszej”. Na takiej samej zasadzie podlegają umorzeniu zaległości z Urzędu Skarbowego.

Należy zatem odpowiedzieć, że zaległości z ZUS i US podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym.

W celu ubiegania się o upadłość konsumencką należy być niewypłacalną osobą fizyczną. Stan niewypłacalności musi powstać w sposób niezawiniony. Warto pamiętać że upadłość konsumencką jest procesem złożonym(Przeczytaj: Etapy postępowania upadłościowego)  i uzasadnione jest skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Upadłość konsumencką to nie tylko złożenie wniosku ale również postępowanie przed syndykiem masy upadłości i Sędzią Komisarzem.

Warto również zapoznać się z historiami osób które przechodzą proces upadłościowy.

Analiza tych czynników pomoże Państwu w podjęciu dobrej decyzji oddłużeniu i powrocie do obrotu gospodarczego.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl