Zadłużenie ZUS – jak skutecznie się oddłużyć?

Zadłużenie ZUS – jak skutecznie się oddłużyć?

Z praktyki Kancelarii Bona Artis bardzo wynika, iż znaczna grupa osób ubiegających się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to osoby posiadające zadłużenie w ZUS. Wpływa na to z pewnością ogólnie rosnące
Umorzenie zaległości wobec ZUS w upadłości konsumenckiej

Umorzenie zaległości wobec ZUS w upadłości konsumenckiej

Z danych statystycznych wynika, że zadłużenie  Polaków wciąż rośnie. Przyczyn rosnącego zadłużenia jest wiele. Bardzo częstym przypadkiem, który spotykamy podczas pracy w kancelarii jest fakt spłacania zadłużenia w bankach kredytami
Zadłużenie w ZUS, a upadłość konsumencka

Zadłużenie w ZUS, a upadłość konsumencka

Z danych statystycznych wynika, że zadłużenie  Polaków wciąż rośnie. Przyczyn rosnącego zadłużenia jest wiele. Bardzo częstym przypadkiem, który spotykamy podczas pracy w kancelarii jest fakt spłacania zadłużenia w bankach kredytami
Umorzenie zobowiązań wobec ZUS po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w ramach upadłości konsumenckiej:

Umorzenie zobowiązań wobec ZUS po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w ramach upadłości konsumenckiej:

Jak wskazują dane na chwilę obecną zadłużenie w ZUS-ie posiada ponad 1,3 miliona osób, a liczba ta stale rośnie. Zgodnie ze statystykami serwisu „money.pl” co 15 przedsiębiorca w Polsce nie
Umorzenie zobowiązania wobec ZUS a upadłość konsumencka

Umorzenie zobowiązania wobec ZUS a upadłość konsumencka

Ponad 90% wszystkich postępowań upadłościowych w Polsce stanowią postępowania związane z upadłością konsumencką. Instytucje tą w polskim systemie prawnym reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe”, która

Czy długi pofirmowe można umorzyć w upadłości konsumenckiej?

Pracując jako prawnicy często spotykamy osoby, które w przeszłości prowadziły działalności gospodarczą i na skutek jej prowadzenia utraciły płynność finansową. Z całą pewnością upadłość konsumencka służąca oddłużaniu osób nieprowadzących działalności
Call Now Button