Konsekwencje niezłożenia sprawozdania przy warunkowym umorzeniu zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania przy warunkowym umorzeniu zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

W odpowiedzi na liczne prośby i pytania ze strony Klientów w zakresie postępowania upadłościowego dzisiaj omówimy instytucję warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz konsekwencje związane z niezłożeniem sądowi sprawozdania z sytuacji majątkowej i zawodowej.

Na łamach niniejszego bloga wielokrotnie pisaliśmy, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może zostać zakończone na trzy odmienne sposoby:

  1. sporządzeniem planu spłaty;
  2. umorzeniem zobowiązań bez ustalania plany;
  3. warunkowym umorzeniem zobowiązań.

Ostatnia z możliwości stosowana jest przez sąd, gdy w jego ocenie niezdolność upadłego do dokonania jakichkolwiek spłat, w ramach planu spłaty wierzycieli, która wynika z osobistej sytuacji upadłego nie ma trwałego charakteru. Zgodnie z przepisami, jeżeli w ciągu pięciu lat nie wpłynie wniosek upadłego czy wierzycieli o ustalenie planu spłaty, zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jest to skutek następujący z mocy samego prawa.

Kluczową przesłanką do zastosowanie warunkowego umorzenia zobowiązań jest osobista sytuacja upadłego. Sąd dokonując jej oceny musi dojść do wniosku, że niezdolność do zrealizowania jakiegokolwiek spłaty w ramach planu nie jest trwała, a co za tym idzie sytuacja upadłego może ulec polepszeniu. Sąd badana przede wszystkim możliwości zarobkowe, koszty życia ponoszone przez upadłego (w tym te związane z pozostawaniem osób na jego utrzymaniu) a także wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w trakcie postępowania.

W związku z art. 49116 ust. 2c Prawa upadłościowego w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadły jest obowiązany składać sądowi coroczne sprawozdana ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzednik rok kalendarzowy. Powinno ono zawierać informacje o osiąganych przychodach, nabytych składnikach majątkowych, możliwościach zarobkowych, wydatkach potrzebnych na utrzymanie.

Co zatem jeśli upadły nie złoży stosownego oświadczenie w terminie lub zostanie ono przez niego błędnie sporządzone? W takim przypadku sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego, co jest jednoznaczne z ich nieumorzeniem. Powoduje to całkowite zniwelowanie celu jaki przyświeca upadłości konsumenckiej, czyli oddłużeniu osoby fizycznej dające szansę na rozpoczęcie nowego etapu życia.

Podkreślamy, iż niezwykle istotne znaczenie ma pomoc profesjonalnego pełnomocnika. W Kancelarii pomagamy Upadłym w przygotowaniu sprawozdań do Sądu i zakończeniu postępowania upadłościowego. Klienci cenią współpracę z nami o czym świadczą ich opinie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w formie mailowej i telefonicznej.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button