Zadłużenie w ZUS a upadłość konsumencka

Zadłużenie w ZUS a upadłość konsumencka

Często w praktyce Kancelarii spotykamy się z Klientami, których jedynym źródłem zadłużenia są wierzytelności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiele osób zastanawia się – czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Na tak sformułowane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne podlegają zaspokojeniu z funduszy masy upadłości, a także w toku realizacji przez dłużnika planu spłaty wierzycieli – o ile został ustalony. Wynika to z literalnego brzmienia art. 342 ust. 1 pkt 1 Prawa Upadłościowego, który wymienia „należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych” jako podlegające zaspokojeniu z funduszu masy upadłości w tzw. „kategorii pierwszej”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podmiot uczestniczący w postępowaniu upadłościowym w charakterze wierzyciela bierze następnie udział w wykonaniu ewentualnego planu spłaty.

Art. 49121ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe zawiera zamknięty katalog zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Wśród wymienionych tam zobowiązań nie znalazły się zaległości pochodzące z ZUS. Poza wymienionymi w powyżej przywołanym artykule, wszelkie inne zobowiązania konsumenta mogą zostać umorzone, niezależnie od tego, czy powstały w związku z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą, czy też stanowiły tzw. długi konsumenckie.

Zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, czyli między innymi składki z ZUS podlegają umorzeniu na identycznych zasadach jak zobowiązania o charakterze prywatnoprawnym. Ustawa Prawo upadłościowe nie rozróżnia tutaj umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym ze względu na charakter zobowiązań.

Dodatkowo należy nadmienić, że Sąd może ogłosić upadłość konsumencką nawet jeśli zaistniałoby podejrzenie, że Dłużnik nie dołożył należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd ogłaszając upadłość konsumencką kieruje się tzw. klauzulami słuszności i humanitaryzmu, o których więcej mogą państwo przeczytać w jednym z poprzednich wpisów na blogu – https://kancelaria-bonaartis.pl/wzgledy-ratujace-postepowanie-upadlosciowe/ .

Pozostając w stanie niewypłacalności warto skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z etapami tego postępowania i kontaktu z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button