Czy firmy windykacyjne zawsze działają zgodnie z prawem? Upadłość konsumencka

W swojej codziennej pracy odbywamy mnóstwo spotkań z osobami, które popadły w zadłużenie spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami życiowymi. Nieustanne telefony, niespodziewane odwiedziny windykatorów, ciągłe wiadomości e-mail, SMS – czy taki scenariusz
Call Now Button