Windykacja – wszystko co powinieneś o niej wiedzieć!

Powszechnie znanym jest fakt, iż znacząca ilość osób, których zadaniem jest windykacja należności pieniężnych często działa w sposób nieuczciwy, a nawet niezgodny z prawem. Będąc Dłużnikiem warto znać swoje prawa i wiedzieć jak się zachować kiedy niespodziewanie do Naszych drzwi zapuka windykator, warto również wiedzieć jakie czynności może wobec Nas podjąć windykator, a które podlegają kontroli właściwych organów państwowych. Zachęcamy Państwa do dalszej lektury artykułu.

Co trzeba wiedzieć o pracy windykatora?

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych odnaleźliśmy ciekawy artykuł dotyczący pracy windykatora, który właściwie stanowi przestrogę dla Dłużników. W artykule tym odnaleźć można informacje o tym jakie niedozwolone praktyki stosowane są przez nieuczciwych windykatorów oraz tego jak w rzeczywistości działają firmy windykacyjne. Zapraszamy Państwa do lektury artykułu „Nawrócony windykator radzi, jak się nie dać windykacji”, który ukazał się na łamach czasopisma Gazeta Wyborcza w dniu 27 stycznia 2016 r. Naszą uwagę przyciągnął fragment wywiadu:

„Czy taki stalking można jakoś zatrzymać?

Tak trzeba go zgłaszać do prokuratury. Jeśli mówisz windykatorowi, że twoja sytuacja nie zmieni się w ciągu tygodnia, dwóch i nie życzysz sobie, żeby do ciebie ciągle dzwonił, a on dalej to robi to jest to nękanie. Windykatora masz prawo nie wpuścić do domu. On nie jest państwowym organem egzekucyjnym. Wiążący jest tylko wyrok sądu, który wykonuje komornik. Windykator nie ma prawa sprawdzać jakie masz dochody, czy z kim i w jakich warunkach mieszkasz(…)„ Link do całego artykułu: link

W tym miejscu warto podkreślić, iż w Polsce istnieje legalny sposób na oddłużenie osoby fizycznej. Jest nim upadłość konsumencka. W wyniku prowadzonego względem Dłużnika postępowania konsumenckiego wszelkie,inne toczące się postępowania ulegają umorzeniu, wśród nich znajduje się również postępowanie egzekucyjne. Warto wskazać, iż upadłość konsumencka pełni dwie bardzo ważne z punktu widzenia Dłużnika funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja windykacyjna: jej celem jest zaspokojenie po równo roszczeń wierzycieli tzn. funkcja ta sprowadza się do tego, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie. Kolejną ważną funkcją upadłości konsumenckiej jest funkcja oddłużeniowa, prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Zachęcamy Państwa do lektury Naszych pozostałych artykułów, aby dowiedzieć się więcej o upadłości konsumenckiej. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i e-mailowego.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.