Umorzenie postępowań egzekucyjnych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Niestety w dzisiejszych czasach Polacy bardzo często popadają w finansowe tarapaty.

Według raportu Info Dług ponad 2,8 mln Polaków ma problem z terminową spłatą zobowiązań, a kwota zaległości mieszkańców kraju sięgnęła aż 81,39 mld.

W ramach pracy w Kancelarii Radcy Prawnego spotykamy się z tym przypadkiem bardzo często.

Jedyną możliwością całościowego oddłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Polega ona na zredukowaniu bądź całkowitemu umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej jeśli zostaje uznana za niewypłacalną.

Co zatem dzieje się z postępowaniem egzekucyjnym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera art.146 ustawy Prawo upadłościowe.

W świetle ustępu 1 tej ustawy „Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia”.

Powyższa regulacja informuje Nas o tym iż nawet jeśli komornik prowadzi już wobec dłużnika egzekucje, dłużnik będzie miał dalej możliwość złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Aby postępowanie egzekucyjne uległo definitywnemu zakończeniu konieczne jest uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie stanie się prawomocne w sytuacji gdy nie zostanie zaskarżone zażaleniem. Ponieważ tylko upadły może wnieść zażalenie na to postanowienie, czego z oczywistych względów robił nie będzie.

Warto uwzględnić iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej może spowodować umorzenie każdego postępowania egzekucyjnego, które toczy się wobec osoby zadłużonej.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik ma zagwarantowane, że egzekucja nie zostanie wszczęta w myśl Art.491(21) ust. 3 zgodnie z którym „Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonaniu planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczące wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia spłaty wierzycieli”

W związku z powyższym, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stać się dla dłużnika narzędziem uwolnienia się od postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko niemu. Jednym z najważniejszych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zakaz wszczynania egzekucji po zakończeniu postępowania upadłościowego oraz całkowite oddłużenie upadłego.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button