Upadłość konsumencka a komornik

Upadłość konsumencka a komornik

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie osoby zadłużonej, czyli daje szansę na wyjście z długów. Zanim jednak dłużnik zdecyduje się na skorzystanie z tej instytucji, często toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Dlatego należy zadać sobie pytania, jak wygląda relacja pomiędzy upadłością konsumencką a komornikiem?

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza polega na prowadzonym przez komornika sądowego względem dłużnika w postępowaniu, którego celem jest zajęcie majątku na poczet wierzytelności. Jest to zatem postępowanie prowadzone przeciw dłużnikowi, gdzie samo postępowanie jest przymusowo wszczynane przez komornika na wniosek wierzyciela.

Upadłość konsumencka, czyli postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest swego rodzajem kołem ratunkowym dla ludzi, którzy wpadli w spiralę długów i piętrzące się zobowiązania stają się dla nich zbyt dużym obciążeniem, z którym nie są już w stanie sobie poradzić. W takiej sytuacji zadłużony może zdecydować się, złożyć wniosek o upadłość konsumencką, jest to zatem dobrowolne działanie samego dłużnika, który chce rozpocząć życie z czystą kartą.

Dość często zdarzają się jednak sytuację, w których prowadzona jest już egzekucja komornicza, a dłużnik chciałby mimo to doprowadzić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jednak czy warto w ogóle podejmować takie działanie?

Wpływ ogłoszenia upadłości na działania komorników

Sytuację, w której w trakcie trwania komorniczej egzekucji, zostaje ogłoszona upadłość, reguluje art. 146 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe, że: „Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia”. Z powyższej regulacji jasno wynika, że w momencie ogłoszenia upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Zatem nie prowadzi się windykacji wobec majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej dłużnika. Jednak jest to na razie tylko zawieszenie, zatem postępowanie komornicze wciąż trwa, tylko nie jest ono egzekwowane. Samo postępowanie zostaje umorzone w momencie uprawomocnienia się postanowienie, z art. 51 ust. 2 wynika, postanowienie jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Kiedy już dojedzie do uprawomocnienia, upadły może wreszcie odetchnąć z ulgą ponieważ wszelkie postępowania komornicze względem niego z mocy prawa uległy umorzeniu, a zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy Prawo Upadłościowe: „Po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych z masy upadłości”. Zatem nie tylko staje się on wolny od poprzednich postępowań, ale niemożliwym jest wszczęcie nowych. Panuje nadrzędność upadłości, gdzie działania prowadzone przez komornika muszą ustąpić względem samej upadłości, nawet jeżeli zostały podjęte wcześniej niż miało miejsce postanowienie.

Egzekucja taka nie zostanie wszczęta również po pomyślnym dla upadłego zakończeniu postępowania skutkującego oddłużeniem jego osoby, co wynika z treści art. 49121 ust. 3 ustawy Prawo Upadłościowe, zgodnie z którym „Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli”. Trzeba także zaznaczyć, że umorzeniu nie będą podlegać zobowiązania wymienione w art. 49121 ust. 2 ustawa Prawo Upadłościowe (np. alimenty czy umyślnie zatajone przez upadłego długi).

Co należy zapamiętać z relacji pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a ogłoszeniem upadłości.

Przede wszystkim należy zapamiętać, że wraz z ogłoszeniem postanowienia o upadłości wszelkie egzekucje zostają zawieszone, a dopiero po uprawomocnienie ulegają umorzone. Postanowienie jest skuteczne wobec wszystkich postępowań egzekucyjnych. W trakcie postepowanie upadłościowego oraz po jego zakończeniu, jeśli zostanie stwierdzone, panuje zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych.

Podsumowując zawnioskowanie o upadłość konsumencką oraz jej skuteczne uzyskanie może pomóc dłużnikowi nie tylko uwolnić się od spirali zadłużeń, ale także oszczędzi mu stresu związanego z już toczącymi się oraz przyszłymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komornika sądowego. Należy jednak pamiętać, że przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, dobrze jest zasięgnąć porady w kancelarii prawnej, która jest w stanie nam pomóc przejść przez całą procedurę.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button