Wpływ choroby alkoholowej i uzależnienia od hazardu na upadłość konsumencką

Wpływ choroby alkoholowej i uzależnienia od hazardu na upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka jest instytucją pozwalająca na uzyskanie oddłużenia. Pomaga zatem ona na przerwanie lawinowo rosnącego zadłużenia i daje szansę na pokonanie tego problemu życiowego, który może wynikać nie tylko ze złych decyzji, ale także z problemów zdrowotnych.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe o upadłość konsumencką może starać się osoba fizyczna, która stała się niewypłacalna. Nie może zatem upadłości konsumenckiej ogłosić przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą czy wspólnicy spółki. Więcej problemów może sprawić zwrot „stan niewypłacalności”.

Definicja z ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, w art. 11 wskazuje nam, dłużnik jest niewypłacalny, jeśli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowo istnieje domniemanie prawne zaznaczające, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez ponad 3 miesiące.

Do powstania zadłużenia może przyczynić się choroba alkoholowa czy uzależnienie od hazardu, gdzie ciągłe pożyczki na dalszą grę czy trwanie w alkoholizmie, prowadzą tylko do powiększenia długu. Czy obecność tych schorzeń może mieć wpływ na upadłość konsumencką?

Choroba alkoholowa a upadłość konsumencka

Choroba alkoholowa jest sklasyfikowana na ICD – 10, czyli międzynarodowej klasyfikacji chorób. Zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą mającą wiele negatywnych działań na nasze zdrowie oraz życie. Obok wyniszczającego wpływu na nasze zdrowie fizyczne, alkoholizm prowadzi także do szkód psychicznych takich jak depresja. Osoba z chorobą alkoholową nie zaprzestaje picia, kiedy widzi jego negatywne skutki, zdarza się, że zaczyna pić jeszcze więcej. Prowadzi to do sytuacji, gdzie wpada ona w spiralę zadłużenia, obok pragnienia i niepowstrzymanej chęci zaspokojenia, alkoholik pije pomimo oczywistych szkód, które ponosi. Doprowadza do sytuacji, gdzie długi są na tyle duże, że możliwość ich spłaty staje się marzeniem ściętej głowy.

Kiedy osoba z chorobą alkoholową zda sobie z tego sprawę, zaprzestanie picia i uda się na terapię oraz odwyk, kolejnym krokiem staje się poradzenie sobie z zadłużeniem. Kontakt z kancelarią, która pomoże w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej i oddłużenia stają się możliwością na poradzenie sobie problemem długu i następstwem alkoholizmu.

A co z uzależnieniem od hazardu?

Podobnie jak choroba alkoholowa uzależnienie od hazardu także sklasyfikowane jest na ICD – 10, nie obejmuje to jednak każdego rodzaju hazardu a hazardu patologicznego. Chory odczuwa silną potrzebę przymusowego grania, ma upośledzoną zdolność do powstrzymania się od grania. Pogrąża się coraz bardziej w grze nawet nie dla emocji płynących z wygranej, ale z braku możności przerwania. Chory nierzadko odsuwa się od przyjaciół i rodziny, traci zainteresowanie swoimi pasjami. Taka osoba zaciąga coraz więcej pożyczek i zanim się zorientuje, wpada w spiralę zadłużenia.

Podobnie jak w przypadku choroby alkoholowej najistotniejsze dla chorego jest zdanie sobie sprawy z problemu oraz udanie się na leczenie. Następnym krokiem jest poradzenie sobie z zadłużeniem. Upadłość konsumencka jest jedyną instytucją, która umożliwia oddłużenie osoby fizycznej.

O czym należy pamiętać.

Zarówno hazard patologiczny jak i choroba alkoholowa są jednostkami chorobowymi. Żeby zatem doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji medycznej oraz podjęcia leczenia i terapii. Odbywanie leczenia odwykowego jest niewątpliwe zjawiskiem pozytywnie rozpatrywanym przez Sąd.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie należy do najprostszych. We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej istotnym elementem jest szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie przyczyn niewypłacalności osoby zadłużonej. W czym może pomóc profesjonalna pomoc prawna. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
formularz kontaktowy

Call Now Button