Korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej

Korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej

Z praktyki pracy w Kancelarii Radcy Prawnego wiemy, iż wiele osób zmaga się z zadłużeniem powstałym w konsekwencji korzystania z usług parabanków, chwilówek czy innych podmiotów, które udzielają pożyczek czy też kredytów. W wielu przypadkach pożyczki te są wysookoprocentowane co sprawia, iż kwota która pozostaje do zapłaty zaczyna znacznie przekraczać możliwości finansowe Dłużnika. W takim przypadku warto skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – skuteczna forma oddłużenia

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej sprawia, iż Dłużnik staje się osobą wolną od wszelkiego typu toczących się wobec niego postępowań. Zawieszone zostają bowiem postępowania windykacyjne, komornicze. Dłużnicy, którzy w wielu przypadkach stracili świadomość wysokości swojego zadłużenia nie muszą zmagać się od czasu ogłoszenia upadłości konsumenckiej z telefonami, ciągłymi wizytami swoich wierzycieli. Do Dłużników nie jest także w tym momencie kierowana korespondencja informująca o wysokości zadłużenia, a także o wymagalnych odsetkach. Wszystko to sprawia, iż Dłużnicy wraz z upływającym czasem odzyskują równowagę i harmonię życiową. Podkreślić należy, iż instytucja upadłości konsumenckiej pozwala na umorzenie zobowiązań powstałych w wyniku niewypłacalności Dłużnika. Podkreślić trzeba również fakt, iż z chwilą wydania postanowienia Sądu o umorzeniu zobowiązań, Dłużnik zostaje wykreślony z rejestru dłużników niewypłacalnych, który prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Poprawa zdrowia psychicznego

Wśród klientów Naszej kancelarii odnaleźć można osoby, które w wyniku powstałego zadłużenia zmagają się ze znacznym pogorszeniem zdrowia psychicznego. Przykładami schorzeń z jakimi zmagają się Dłużnicy są problemy ze snem, depresja, myśli samobójcze. Warto w takim momencie zgłosić się do profesjonalisty, który dzięki posiadanemu doświadczeniu pomoże Dłużnikowi przejść przez zawiły proces upadłości konsumenckiej, w wyniku którego sytuacja Dłużnika ulegnie znaczącej poprawie. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika to gwarancja sprawnego postępowania, a także odnalezienia rozwiązań dostosowanych do indywidualnej sytuacji Dłużnika. Postępowanie upadłościowe składa się bowiem z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który odpowiada ściśle określonym wymogom formalnym. W tym czasie wyznaczona zostaje rozprawa, na której Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wsparcie na sali sądowej przez profesjonalnego pełnomocnika pozwala Dłużnikowi na komfort psychiczny. Jeżeli sytuacja Dłużnika nie budzi wątpliwości Sądu, postanowienie takie może również zostać wydane na posiedzeniu niejawnym. Kolejnym etapem jest dalsze postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, które polega na współpracy osoby Upadłego wraz z Syndykiem Masy Upadłości zmierzającej do zakończenia procedury oddłużeniowej. Na tym etapie również niezbędna jest pomoc osoby wykonującej zawód prawnika, pozwala to na sprawne zakończenie procedury upadłościowej i możliwość rozpoczęcia nowego życia przez Dłużnika.

Jeżeli znaleźli się Państwo w ciężkiej sytuacji związanej ze spiralą zadłużenia zachęcamy do skorzystania z usług Naszej kancelarii.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.