Zajęty rachunek bankowy przez komornika i co dalej? Dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką?

Do naszej kancelarii bardzo często przychodzą Klienci z problemem zajęcia rachunku bankowego przez komornika. Bardzo często o tym fakcie dowiadują się w momencie próby wypłaty pieniędzy z konta bankowego. Skargi na czynność komornika nie przynoszą zwykle pożądanego rezultatu. Rośnie wysokość zadłużenia i wielość zajęć komorniczych. Nasi Klienci bardzo często odwiedzają naszą kancelarię w momencie kiedy są już w głębokiej depresji spowodowanej zadłużeniem.

Nie musi tak być i nie warto czekać na kolejne wezwania do zapłaty. Rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej i przeprowadzenie w sposób właściwy procesu oddłużenia.

W tym miejscu warto wyjaśnić czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to rodzaj postępowania sądowego, które jest wymierzone w osoby nie posiadające własnej działalności gospodarczej czyli tak zwanych konsumentów, stający się poprzez błędy życiowe lub nagłe potrzeby niewypłacalni. Artykuł 11 prawa upadłościowego wskazuje, że osoba jest niewypłacalna w przypadku, gdy utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Głównym celem postępowania jest oddłużenie osoby fizycznej.

Najnowsze przepisy pozwalają również złożyć taki wniosek przez osoby które doprowadziły do tego w sposób rażącego niedbalstwa lub umyślnie.

Wniosek o upadłość złożyć może również wierzyciel, któremu zalegamy jakieś zobowiązanie.

Zgłoszenie upadłości dokonuje się w sądzie składając wniosek oraz uiszczając opłatę w wysokości 30 zł.

Wniosek wraz z załącznikami w jednym lub też drugim przypadku należy złożyć w biurze podawczym Sądu lub przesłać na adres drogą pocztową.

Zmiany w prawie upadłościowym w 2021 roku – kto może ogłosić upadłość konsumencką:

  • osoba która chce zgłosić upadłość nie musi już podawać powodów swojej nie wypłacalności,
  • osoba zadłużona otrzymała możliwość negocjacji z wierzycielem co do umorzenia zobowiązania,
  • osoba zadłużająca się z premedytacją również może ogłosić bankructwo lecz zachodzi konieczność spłaty zobowiązania od min 36 miesięcy do 7 lat,
  • całkowite umorzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy w postępowaniu upadłościowym zostanie udowodnione, że dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Ogłoszenie upadłości i co dalej?

Życie naszych Klientów po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zmienia się na lepsze. Zamiast kilku komorników i zablokowanego rachunku bankowego jest jeden syndyk masy upadłości, który zarządza wszystkimi prawidłowo zgłoszonymi wierzytelnościami.

Jest to sądowa procedura pozwalająca na legalne oddłużenie. Warto skorzystać z tej szansy. Zachęcamy do zapoznania się z historiami naszych Klientów, którym ogłoszenie upadłości konsumenckiej dało szansę na nowe życie: Zadowoleni klienci

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.