Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty

Zażalenie na postanowienie o ustaleniu planu spłaty

Wielokrotnie na naszym blogu pisaliśmy, iż pełnym sukcesem postępowania upadłościowego jest wydanie końcowego postępowania sądu o umorzeniu zobowiązań bez spłat i dopłat. Jednakże warto zauważyć, iż jednym z celów tego postępowania jest także zaspokojenie wierzycieli w jak największym możliwym zakresie, w związku z tym procedura oddłużeniowa może skończyć się także postanowieniem o ustaleniu planu spłaty.

Zasadniczym celem planu spłaty wierzycieli jest określenie w jakim zakresie i w jakim czasie upadły jest zobowiązany spłacać wierzytelności uznane na liście wierzytelności, które nie zostały zaspokojone na podstawie planu podziału funduszów masy upadłości.

Nie zagłębiając się w poszczególne tryby należy jedynie wspomnieć, iż długość spłaty, jeżeli w ogóle do niej dojdzie będzie wynosić od jednego miesiąca do siedmiu lat.

Ustalenie planu spłaty następuje w formie postanowienia. Zgodnie z przepisem art. 49114 par. 7 ustawy prawo upadłościowe: Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.

Na to postanowienie przysługuje zażalenie. W pierwszej kolejności jednak, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, należy wnieść wniosek o sporządzenie uzasadnienia, a dopiero następnie termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Środek odwoławczy, jakim jest zażalenie przysługuje zarówno upadłemu, jak i wszystkim wierzycielom umieszczonym na liście wierzytelności. Zażalenie nie przysługuje syndykowi, z uwagi na fakt, że nie ma on interesu prawnego w określonym rozstrzygnięciu. Również wierzyciele, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności i w rezultacie nie zostali umieszczeni na liście wierzytelności, nie mogą wnieść zażalenia od postanowienia, bowiem nie są oni uczestnikami postępowania upadłościowego. Z kolei od postanowienia sądu drugiej instancji o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje skarga kasacyjna. Zgodnie z przepisami KPC Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej.

Drodzy Państwo, jeśli znajdujecie się w podobnej sytuacji i chcielibyście skorzystać z usług naszej Kancelarii – zapraszamy do kontaktu. Każdego dnia pomagamy naszym Klientom przechodzić przez całą procedurę oddłużeniową niwelując maksymalnie stres związany z postępowaniem sądowym, co pozwala na zakończenie go z pełnym sukcesem.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.