Końcowy etap postępowania upadłościowego – ujęcie praktyczne

Na naszym blogu niejednokrotnie zamieszczaliśmy wpisy dotyczące etapów postępowania upadłościowego w ujęciu prawnym jak i praktycznym, zapraszamy do zaznajomienia się z nimi:

W dzisiejszym poście przedstawimy stricte praktyczne ujęcie końcowego etapu postępowania upadłościowego. Zachęcamy do przeczytania.

Ostatni etap postępowania upadłościowego to etap wprowadzający wymóg reprezentacji Upadłego przez profesjonalnego pełnomocnika, który sporządza w jego imieniu odpowiednie pisma i a także współpracuje z Syndykiem. Syndyk Masy Upadłości powołany przez Sąd zajmuje się czynnościami zarządczymi majątku Upadłego. W celu zapoznania się z rolą Syndyka w postępowaniu upadłościowym zapraszamy do lektury: Syndyk masy upadłości i nadzorca sądowy – rola w postępowaniach

Postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do konsumentów kończy się ustaleniem planu spłaty, które nie jest obligatoryjne elementem procedury Sąd może bowiem wydać postanowienie o umorzeniu wierzytelności bez planu spłaty.

Umorzenie wierzytelności z planem spłaty

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału albo po zatwierdzeniu listy wierzytelności –w przypadku gdy Upadły nie posiada majątku – sąd określa plan spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnik, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realności ich zaspokojenia w przyszłości. Natomiast w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty sąd określi w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania.

Umorzenie wierzytelności bez planu spłaty

W odpowiedzi na odpowiedni wniosek pełnomocnika zgodnie z art. 49116 ust. 1 Prawa Upadłościowego sąd wyda postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez planu spłaty wierzycieli w sytuacji gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Jak wskazuje Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (Sygn. Akt VIII Gz 110/19): odstąpienie od ustalenia planu spłaty powinno mieć charakter wyjątkowy np. w sytuacji gdy dostępne źródła utrzymania pozwalają wyłącznie na pokrycie bieżących potrzeb upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Przedmiotowe umorzenie jest korzystniejsze i najbardziej pożądane przez Upadłego ale wymaga udokumentowania jego trudnej sytuacji życiowej (rodzinnej, majątkowej, zdrowotnej, zawodowej). Ponadto należy przedstawić swoje bieżące wydatki, ponoszone na zapewnienie sobie i rodzinie minimum egzystencji. Zawrzeć należy również koszty leczenia czy rehabilitacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż odstąpienie od ustalenia planu spłaty wierzycieli jest równoznaczne ze zwolnieniem Upadłego od kosztów postępowania upadłościowego.

Z praktyki wiemy, iż przedstawiając niezbędną dokumentację należy być bardzo skrupulatnym i dokładnym. Zdobyte doświadczenie nauczyło nas, że doprowadzenie do umorzenia wierzytelności bez planu spłaty jest trudne ale nie jest niemożliwe.

W Bona Artis oferujemy usługi na najwyższym poziomie ze sporym doświadczeniem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego stawiennictwa w Naszej Kancelarii celem uzyskania fachowej porady.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.