Formy zakończenia postępowania upadłościowego

W dzisiejszym poście przedstawimy Państwu sposoby zakończenia procedury oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podstawą ogłoszenia upadłości w prawie polskim jest niewypłacalność. Jest to jedyna istniejąca przesłanka umożliwiająca podmiotom ogłoszenie
Call Now Button