Plan spłaty wierzycieli a środki pozostające w masie upadłości

Plan spłaty wierzycieli a środki pozostające w masie upadłości

Parokrotnie na łamach niniejszego bloga wspominaliśmy, że celem postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyrażonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe, jest prowadzenie postępowania w sposób umożliwiający umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Zachęcamy do lektury jednego z wcześniejszym wpisów na blogu odnośnie do etapów postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej.

Plan spłaty wierzycieli stanowi o harmonogramie i zakresie spłacania zobowiązań przed upadłego, które nie zostały uregulowane w wyniku likwidacji majątku. Sąd w przypadku jego ustanawiania powinien mieć na względzie sytuację osobistą, zdrowotną oraz finansową upadłego w chwili orzekania. Zdarzają się sytuacje, w których to sytuacja upadłego w trakcie postępowania umożliwiała Syndykowi dokonywania zajęć między innymi z tytułu wynagrodzenia za pracę, które to trafiały do masy upadłości. Co w przypadku, gdy sytuacja upadłego uległa pogorszeniu i brak jest widoków na regularne dokonywanie wpłat w zakresie potencjalnego planu spłaty wierzycieli?

W powyższej sytuacji Sąd może orzec o spłacie sumy zgromadzonej dotychczas w masie upadłości. Rozwiązanie takie powoduje brak dodatkowego obciążenia upadłego miesięcznymi kosztami planu spłaty. Po spłacie wskazanej w postanowieniu Sądu kwoty pozostała część zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostaje umorzona. Postępowanie upadłościowe kończy wydanie postanowienia w tym zakresie.

Upadłość konsumencka jest realną szansą na całkowite oddłużenie i rozpoczęcia nowego rozdziału życia, co często zaznaczają Nasi Klienci. Warto skorzystać z tej możliwości i rozpocząć życie bez długów – to naprawdę możliwe. Jeżeli znaleźli się Państwo w takiej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z Naszą Kancelarią.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Call Now Button