Umorzenie zobowiązań wobec ZUS po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w ramach upadłości konsumenckiej:

Umorzenie zobowiązań wobec ZUS po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w ramach upadłości konsumenckiej:

Jak wskazują dane na chwilę obecną zadłużenie w ZUS-ie posiada ponad 1,3 miliona osób, a liczba ta stale rośnie. Zgodnie ze statystykami serwisu „money.pl” co 15 przedsiębiorca w Polsce nie płaci terminowo składek ZUS, a największe zadłużenie znajdziemy wśród firm zatrudniających od 2 do 49 osób, które winne są łącznie ZUS-owi ponad 7,3 miliarda złotych. Do nowelizacji ustawy ogłosić upadłość konsumencką mogły wyłącznie osoby fizyczne. Wraz z obszerną nowelizacją Ustawy prawo upadłościowe z marca 2020 roku został poszerzony katalog podmiotów mogących ogłosić upadłość konsumencką.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać również:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej,
  • wspólnicy spółki cywilnej,
  • osoby prowadzące gospodarstwo rolne, jeżeli nie prowadzą innego typu działalności gospodarczej.

Ustawa Prawo upadłościowe wymienia zamknięty katalog przypadków świadczeń nie podlegających umorzeniu. Należą do nich m.in: świadczenia alimentacyjne, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia.

Mając na uwadze fakt, pominięcia przez ustawodawcę zobowiązań wynikających z nieuregulowanych świadczeń wobec ZUS, takich jak m.in. nieopłacone składki zdrowotne mogą być przedmiotem ustalonego przez sąd planem spłaty wobec wierzycieli podczas postępowania upadłościowego.

Wyżej przedstawiony artykuł prezentuje zamknięty katalog zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu. W tym artykule znajdują się zobowiązania między innymi:

  • o charakterze alimentacyjnym,
  • wynikające z rent,
  • z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
  • z tytułu niezdolności do pracy,
  • z tytułu kalectwa lub śmierci.

Obecnie po nowelizacji z 24 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez (byłego) przedsiębiorcę jest dużo prostsze. Sąd obecnie sprawdza: czy wnioskodawca jest osobą fizyczną, które nie prowadzi działalności gospodarczej i czy jest to osoba niewypłacalna. Konieczne więc będzie wyrejestrowanie działalności i udowodnienie swojej niewypłacalności.

Postępowania upadłościowe może jednak zakończyć się niepowodzeniem jeśli okaże się, że dłużnik umyślnie doprowadził do stanu swojej niewypłacalności lub celowo zwiększył stopień swojej niewypłacalności.

Upadłość konsumencka dla wielu ludzi niejednokrotnie jest ostatnią deską ratunku. To jedyna zagwarantowana prawnie procedura umożliwiając konsumentom redukcję lub umorzenie swojego zadłużenia. Procedura upadłości konsumenckiej zmierza do redukcji lub do umorzenia długów osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zespół naszej kancelarii specjalizuje się w postępowaniach związanych z ogłoszeniem upadłości. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z Nami!

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.