Upadłość konsumencka – jak wygląda rozprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wielu z Państwa jest zainteresowanych tym jak wygląda przebieg rozprawy w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak ta rozprawa wygląda, czy jest ona jawna i stresująca? Kto jest uczestnikiem tego postępowania? Ile to wszystko trwa? Kiedy możemy oczekiwać postanowienia sądu? Czy jest możliwe złożenie zażalenia? Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na te pytania oraz wyjaśnić, jak to wszystko przebiega.

Po złożeniu wniosku w sprawie upadłości konsumenckiej dłużnika (o którym była mowa w poprzednich postach), sąd upadłościowy, którym w tym przypadku jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy, musi rozstrzygnąć, czy Dłużnik spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości konusmenckiej. W tym celu przeprowadza się postępowanie właściwe. Zgodnie z art.27 Prawa upadłościowego – rozprawa przebiega zazwyczaj w postępowaniu niejawnym i jest rozpatrywana przez jednego sędziego. Oznacza to, że dłużnik nie musi stawiać się w sądzie osobiście. Przepisy nie wyłączają jednak możliwości przeprowadzenia dodatkowego posiedzenia, na którym przeprowadzone zostanie postępowanie dowodowe. Nie jest ono jednak obligatoryjne, a zazwyczaj wynika po prostu z braku dokumentów, bądź stwierdzenia, że wniosek nie jest wystarczający. W takiej sytuacji sąd może wysłuchać dłużnika, domagając się wyjaśnień z jego strony.

Przed rozpoznaniem wniosku przez sąd, sędzia może zwrócić się do wierzycieli, innych sądów bądź organów administracji publicznej z prośbą o uzyskanie dodatkowych informacji, które pomogłyby dłużnikowi w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a także uwiarygodniły jego historię w oczach sądu.

Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd wydaje w terminie od dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na to postanowienie, można oczywiście składać zażalenia, które sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy. Cały proces powinien przebiegać szybko i sprawnie.

Rola wierzycieli w tymże postępowaniu jest niewielka. Nie są oni bowiem stroną w sprawie (chyba że to oni byli wnioskodawcami!), a ich stanowisko nie ma żadnego wpływu na decyzję sądu. Uczestnikami rozprawy są tylko dłużnik i sąd.

W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika to jedyna szansa na spokojne życie bez długów, a z pomocą naszych specjalistów – jest to możliwe w sposób szybki, profesjonalny oraz bezstresowy dla samej osoby zainteresowanej.

Kiedy cały proces dobiegnie końca, a sąd ogłosi upadłość, Sąd upadłościowy wyznaczy osobę Syndyka Masy Upadłości, który jest organem postępowania upadłościowego. Jest on wówczas zobowiązany do sprawowania zarządu majątkiem Dłużnika, zabezpieczenia go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem.

Wszystko to ma na celu pomóc wyjść dłużnikowi z niekorzystnej sytuacji, w której się znalazł. Nasza kancelaria stara się, aby postępowanie przebiegało bez żadnych komplikacji, a osoba zainteresowana mogła cieszyć się spokojnym życiem bez żadnych zadłużeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani całkowitym oddłużeniem i przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią:

telefon: 12 307 14 04
email: matyasik@kancelaria-bonaartis.pl

Add a Comment

Your email address will not be published.

Call Now Button