Umorzenie zobowiązań wobec ZUS po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w ramach upadłości konsumenckiej:

Umorzenie zobowiązań wobec ZUS po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej w ramach upadłości konsumenckiej:

Jak wskazują dane na chwilę obecną zadłużenie w ZUS-ie posiada ponad 1,3 miliona osób, a liczba ta stale rośnie. Zgodnie ze statystykami serwisu „money.pl” co 15 przedsiębiorca w Polsce nie
Umorzenie zobowiązania wobec ZUS a upadłość konsumencka

Umorzenie zobowiązania wobec ZUS a upadłość konsumencka

Ponad 90% wszystkich postępowań upadłościowych w Polsce stanowią postępowania związane z upadłością konsumencką. Instytucje tą w polskim systemie prawnym reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe”, która

Czy długi pofirmowe można umorzyć w upadłości konsumenckiej?

Pracując jako prawnicy często spotykamy osoby, które w przeszłości prowadziły działalności gospodarczą i na skutek jej prowadzenia utraciły płynność finansową. Z całą pewnością upadłość konsumencka służąca oddłużaniu osób nieprowadzących działalności

Niezapłacony ZUS i co dalej? Jak wyjść z zadłużenia w ZUS?

W kancelarii bardzo często spotykamy się z osobami, które na skutek problemów z kontrahentami utraciły płynność finansową w swojej firmie. Konsekwencją powyższego jest zwykle powstanie zaległości z tytułu nieopłaconych składek